SPI poprawiony o 15 procent

Snowflake Performance Index (SPI) to z kolei metryka opracowana przez firmę Snowflake, która ma na celu mierzenie i ocenę wydajności zapytań przeprowadzanych w Chmurze Danych. Indeks wydajności SPI uwzględnia różnorodne aspekty związane z przetwarzaniem zapytań, takie jak czas uzyskania odpowiedzi, wykorzystanie zasobów obliczeniowych oraz efektywność operacji I/O.

Kluczowym celem SPI jest umożliwienie użytkownikom monitorowania, analizowania i poprawy wydajności swoich zapytań na platformie Snowflake. Dzięki tej metryce użytkownicy mogą zidentyfikować potencjalne źródła opóźnień czy niedoskonałości w zapytaniach, co pozwala na efektywną optymalizację oraz dostosowanie ich do konkretnych wymagań i scenariuszy użycia.

W ostatnim czasie Snowflake podjął działania w celu modyfikacji mechanizmu funkcjonowania wskaźnika SPI, aby jeszcze bardziej precyzyjnie określał wydajność środowisk klientów. Przez osiem miesięcy pracy nowego wskaźnika czas trwania zapytań poprawił się o 15 proc., co jest dowodem na precyzję działania tego mechanizmu, jak też jego przydatność do optymalizacji Chmury Danych.

Trzy pytania do… Trzy pytania do…  

Artina Avanesa, dyrektora ds. zarządzania produktami w Snowflake

 

 

 

  1. Przed jakimi wyzwaniami stoją menedżerowie firm, którzy chcą wdrożyć w nich strategię dotyczącą zarządzania danymi, aby czerpać z ich posiadania dodatkowe korzyści?  Coraz częściej doświadczają rosnącej presji ze strony klientów, aby inwestować w nowatorskie mechanizmy, takie jak sztuczna inteligencja, które lepiej pomogą im zrozumieć własne potrzeby, aby je zaspokoić. Z ich zastosowaniem wiąże się jednak konieczność spełnienia coraz bardziej rygorystycznych i złożonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania nimi, a także pozostawania w zgodzie z wymogami regulacyjnymi. Żeby sprostać tym wyzwaniom, firmy powinny wybrać nowoczesną platformę, bazującą na sztucznej inteligencji, umożliwiającą zarządzanie danymi w chmurze, dzięki której będą mogły przyspieszyć pozyskiwanie informacji z danych i skupić się na swoich podstawowych kompetencjach.
  2. W jaki sposób stworzyć strategię zarządzania danymi, która w swoich założeniach będzie wybiegać w przyszłość?  Dobrym przykładem jest tu sztuczna inteligencja, która w ciągu ostatnich kilku lat okazała się jedną z najgłębszych zmian technicznych, jakie widzieliśmy za naszego życia. Ponieważ tempo jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw trudno jest określić, menedżerowie muszą zadbać o zapewnienie elastyczności w kontekście bezpieczeństwa i zarządzania, aby móc łatwo dostosować się do takich innowacji. Im więcej firm korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji oraz dużych modeli językowych, tym rośnie poziom wykorzystywania wrażliwych i prywatnych danych. Chociaż to niezgodne z RODO, bywa, że po zakończeniu procesu szkolenia model językowy nadal będzie dysponował tymi danymi. A nie zawsze istnieje możliwość ich usunięcia. Chmura Danych Snowflake taką funkcję zapewnia, co stanowi znaczący krok w przyszłość, ponieważ w planowanej przez regulatorów Unii Europejskiej ustawie o sztucznej inteligencji temat ten prawdopodobnie będzie wzięty pod uwagę.
  3. Jak w firmach powinny być skonstruowane zespoły pracowników, aby zapewnione było skuteczne i zgodne z regulacjami zarządzanie danymi?  W firmach zazwyczaj istnieją odrębne grupy osób zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem, zapewnianiem zgodności czy też przetwarzaniem danych. Obserwujemy, że gdy uruchamiane są procesy modernizacyjne w przedsiębiorstwach, często wychodzi na jaw brak współpracy pomiędzy tymi zespołami. Na przykład osoby zajmujące się platformami danych mogą chcieć wdrażać najnowsze technologie, aby dotrzymać kroku konkurencji lub tworzyć nowe produkty, ale zespół ds. zgodności może być niechętny ze względu na potencjalne naruszenia istniejących wymogów regulacyjnych. Dlatego konieczne jest zawczasu stworzenie modeli współpracy pomiędzy tymi grupami, aby mogły wspólnie stawiać czoła wyzwaniom i znajdować właściwe rozwiązania w celu skalowania środowiska zarządzania danymi przy ograniczeniu potencjalnych zakłóceń do minimum.
  

Dodatkowe informacje: Nico Ziegler, Senior Field Marketing Manager, Snowflake, nico.ziegler@snowflake.com