Zalety przetwarzania i przechowywania danych w chmurze są nie do przecenienia. Wciąż jednak wątpliwości wielu użytkowników budzi kwestia gwarancji ich dostępności. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się koncepcja środowisk wielochmurowych (multicloud). Zagwarantowano w nich kompatybilność interfejsów wymiany danych, przez co możliwe stało się opracowanie zautomatyzowanych mechanizmów przesyłających informacje między chmurami – na życzenie użytkownika bądź według zdefiniowanych wcześniej skryptów.

Chmurowa synchronizacja

Ze sklepu „Centrum pakietów”, dostępnego w systemie operacyjnym serwerów Synology, ich użytkownicy mogą pobrać bezpłatną aplikację Cloud Sync, która umożliwia integrację urządzenia z wieloma usługami chmury publicznej, jak: Amazon Drive, Backblaze B2, Dropbox, Google Cloud Storage, Microsoft Azure, OpenStack Swift i in. Synchronizacja danych pomiędzy serwerem i repozytoriami online odbywa się za pośrednictwem protokołów Amazon S3 API, OpenStack Swift lub WebDAV.

Co ważne, Cloud Sync zapewnia skuteczne i łatwe tworzenie kopii zapasowych na lokalne zasoby danych zgromadzonych w chmurach publicznych lub na odwrót (synchronizacja może odbywać się dwukierunkowo). Dzięki funkcji szyfrowania przesyłane dane zabezpieczane są przed wyciekiem, zaś kompresja przyspiesza ich transmisję oraz zmniejsza stopień wykorzystania pamięci masowych dostępnych w chmurze. Administrator serwera może ustawić limit przepustowości transferu pobieranych i wysyłanych danych, eliminując tym samym ryzyko nadmiernego wykorzystania ogólnej wydajności urządzenia. Dostępna jest też funkcja zaplanowania określonej daty i godziny wykonywania zadań synchronizacji, co ułatwia elastyczne wykorzystanie zasobów serwera.

Synchronizacji z usługami chmurowymi mogą być poddane całe woluminy lub konkretne foldery czy pliki. Aplikacja Cloud Sync ułatwia też administratorom monitorowanie, którzy użytkownicy synchronizują pliki z określonymi chmurowymi usługami pamięci masowej. Dzięki temu zapewnione jest spełnienie wymogów definiowanych przez wewnętrzne regulacje firmy oraz przepisy prawa.

Backup w chmurze Synology C2

Tajwański producent jest także operatorem własnej usługi chmurowej – Synology C2. Wykorzystuje jej zasoby m.in. do przechowywania zapasowych kopii plików prywatnych i instytucjonalnych użytkowników serwerów NAS. Producent zapewnia im wsparcie na każdym etapie procesu ochrony danych – doradztwo serwisowe oraz pomoc techniczną. Gwarantuje też stabilną, niską cenę usług przechowywania danych, co ma duże znaczenie w porównaniu z alternatywną metodą wykonywania kopii zapasowych lokalnie oraz koniecznością zarządzania tym środowiskiem.

Kopie plików mogą być wykonywalne lokalnie w czasie rzeczywistym lub według harmonogramu. Są przesyłane na serwery chmury C2 poza godzinami szczytu, aby nie obciążać firmowego łącza internetowego. Wszystkie zabezpieczane dane są szyfrowane po stronie klienta, za pomocą mechanizmów AES-256 i RSA-2048 oraz chronionego hasłem klucza prywatnego użytkownika. To gwarantuje, że żaden pracownik Synology ani inna postronna osoba nie będzie miała dostępu do danych, jak też nie będzie mogła ich odszyfrować czy modyfikować.

Natomiast właściciele plików i osoby upoważnione uzyskają dostęp do kopii zapasowych z dowolnego miejsca – za pomocą eksploratora Hyper Backup Explorer lub portalu internetowego Synology C2. Dzięki przechowywaniu także starszych wersji plików, użytkownicy mają zapewniony dostęp do swoich ważnych danych także w przypadku, gdy w plikach wprowadzone zostały niepoprawne modyfikacje lub zostały one zaszyfrowane oprogramowaniem ransomware.

Backup dla biznesu

Inżynierowie Synology stworzyli także profesjonalne środowisko wykonywania kopii zapasowych danych ze stacji roboczych i serwerów w przedsiębiorstwach. Active Backup for Business (ABB) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kopiami zapasowymi dla całej infrastruktury IT. Ochronie poddane są dane z komputerów i serwerów z systemem Windows, maszyn wirtualnych na serwerach VMware ESXi oraz Microsoft Hyper-V, a także plików zgromadzonych na innych serwerach. ABB zapewnia prowadzoną globalnie deduplikację oraz tworzenie przyrostowych kopii zapasowych, aby w znacznym stopniu zminimalizować ilość przesyłanych danych i wykorzystywanego miejsca w pamięci masowej.

Gdy w podstawowym środowisku IT wystąpi awaria, możliwe jest przywracanie plików, folderów, wolumenów i całych urządzeń przy użyciu nośnika odzyskiwania. W przypadku platform serwerowych istnieje również możliwość bezpośredniego przywrócenia systemu do hypervisorów maszyn wirtualnych VMware, Hyper-V lub Synology VMM.

Dystrybutorami serwerów Synology w Polsce są firmy: AB, ABC Data, EPA Systemy i Veracomp.

Przemysław Biel, Key Account Manager, Synology

Integratorzy, którzy zajmują się wdrażaniem rozwiązań ochrony danych w przedsiębiorstwach, napotykają wiele wyzwań. Głównym jest zapewnienie narzędzi umożliwiających integrację wielu platform chmurowych, autentykację użytkowników oraz zaawansowane zarządzanie kopiami zapasowymi. Bardzo ważna pozostaje też konieczność spełnienia wymogów formalnych i prawnych, z naciskiem na rozporządzenie RODO i rekomendacje KNF obowiązujące instytucje finansowe.

Dlatego coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania wielochmurowe. Integratorzy, którzy zdobędą w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i umiejętności, z łatwością odnajdą się w nowej rzeczywistości, będą mogli rozbudować ofertę o rozwiązania nowych dostawców, a także tworzyć własne, zgodne z RODO i innymi regulacjami prawnymi lub wewnętrznymi przepisami przedsiębiorstwa. Chmura Synology C2 oraz inne oferowane przez nas rozwiązania świetnie wpisują się w koncepcję środowisk multicloud, a jednocześnie są bardzo proste w obsłudze i nie wymagają posiadania dużej wiedzy technicznej oraz zdobywania oficjalnych certyfikatów producenta.