Po trzech latach od implementacji technologii Computer Vision opartej na sztucznej inteligencji, wydajność w różnych sektorach przemysłu wzrośnie średnio o 42 proc. Największą dynamikę przewiduje się w branży produkcyjnej, gdzie może ona wynieść nawet 52 proc. – według raportu Panasonic Connect Europe.

Widzenie komputerowe pozwala wydobywać informacje z obrazów cyfrowych. Raport porównuje je do „oczu sztucznej inteligencji”, które obserwują, identyfikują, klasyfikują, śledzą i przekształcają obrazy w przydatne dane. Te z kolei mogą być dalej analizowane albo wspomagać działania AI.

Przydają się w produkcji, logistyce, monitorowaniu

W ocenie Panasonica funkcje Computer Vision takie jak naprawy i konserwacja, nadzór nad liniami produkcyjnymi i kontrola jakości wydają się być bardziej powszechne niż wykorzystanie związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Ponadto popularność zdobywają rozwiązania stosowane w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz mapowanie w czasie rzeczywistym i monitorowanie osób.

Umiejętności barierą wdrożeń

Największe trudności w implementacji wizji komputerowej w firmach powoduje brak wsparcia specjalistów z zewnątrz (37 proc. odpowiedzi) i problem z utrzymaniem wiedzy na ten temat w organizacji (33 proc.).

Kolejnym hamulcem są obawy dotyczące bezpieczeństwa danych (35 proc.), prywatności i nadzoru, brak wytycznych korporacyjnych i lęk przed utratą miejsc pracy (po 32 proc. wskazań).

Wdrożenia generatywnej AI nabierają tempa

Aż 67 proc. ankietowanych firm podkreśla znaczenie generatywnej sztucznej inteligencji w ich działalności. Co ciekawe, 37 proc. z nich twierdzi, że z powodzeniem wdrożyła odpowiednie rozwiązania i dostrzega korzyści. Kolejne 34 proc. znajduje się w fazie planowania lub procesu implementacji. Tylko 13 proc. nie planuje wdrożenia generatywnej AI.