Umiejętności związane z danymi zapewniają najwyższe wynagrodzenia w branży IT – wynika z raportu Dice.

„Od małych firm po duże przedsiębiorstwa rośnie świadomość, że dane decydują o różnicy między porażką a sukcesem” – stwierdza Dice – „Ci, którym uda się zbudować infrastrukturę danych i chmurę, aby móc korzystać z narzędzi i usług sztucznej inteligencji nowej generacji, zyskają jeszcze większą przewagę”.

Po co firmom fachowcy od danych

Według ekspertów przykładowo umiejętności w zakresie takich rozwiązań, jak Docker i PaaS są niezbędne do zbudowania infrastruktury nowej generacji, obejmującej integrację AI, zaawansowaną automatyzację i analizę danych. Zdaniem Dice bez niezawodnych baz danych, sieci i platform chmurowych organizacje nie są w stanie wdrożyć żadnej innej technologii niezbędnej do rozwoju biznesu.

Minimum 129 tys. dol. rocznie

Badanie wskazuje na 20 umiejętności IT, za które pracodawcy są skłonni zapłacić co najmniej 129 tys. dolarów rocznie (ok. 510 tys. zł). Warto natomiast zauważyć, że dla większości kompetencji z rankingu Top 20 stawki nieznacznie spadły wobec poprzedniego roku.

Dane obejmują rynek amerykański w 2023 r. Liczby przedstawiają średnią pensję wymaganą w ramach określonego zestawu umiejętności.

Top 10 najwyżej opłacanych umiejętności według Dice

1 Architektura zorientowana na usługi (SOA)
Średnia pensja: 137 917 dolarów

Najlepiej opłacaną umiejętnością IT na liście jest SOA (Software Oriented Architecture). To model tworzenia oprogramowania, który wykorzystuje komponenty zwane usługami do tworzenia aplikacji biznesowych. SOA definiuje sposób umożliwiający ponowne użycia elementów oprogramowania i interoperacyjność. Umożliwia zespołom zmniejszenie zasobów programistycznych, poprawę elastyczności, a nawet zwiększenie skalowalności.

SOA jest numerem 1 na liście płac drugi rok z rzędu, z tym że średnie wynagrodzenie dla fachowców w tej dziedzinie spadło o 3,4 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

2 SAP HANA
Średnia pensja: 137 626 dolarów

HANA to system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Specjaliści z umiejętności SAP HANA zarabiają podobnie jak w 2022 r.

3 PaaS
Średnia pensja: 135 868 dolarów

Platform as a Service ma umożliwić zespołom programistycznym tworzenie, testowanie i skalowanie aplikacji szybciej i taniej.

Wynagrodzenie ekspertów w tej dziedzinie spadło o 3,1 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

4 Elasticsearch
Średnia pensja: 135 541 dolarów

Elasticsearch, zbudowany na Apache Lucene, jest silnikiem wyszukiwania i analiz typu open source, zwykle używany do wyszukiwania, analizy bezpieczeństwa, analityki biznesowej i analizy logów.

Stawki w tym obszarze zmniejszyły się o 6 procent rok do roku.

5 Docker
Średnia pensja: 135 055 dolarów

Docker to platforma pomagająca programistom tworzyć, udostępniać i uruchamiać aplikacje kontenerowe.

Wynagrodzenia ekspertów znających Dockera spadły średnio o 1 proc. rok do roku

6 REST
Średnia pensja: 134 026 dolarów

REST (Representational State Transfer) to architektura oprogramowania, która tworzy warunki działania interfejsu API.

W tym przypadku przeciętna stawka także poszła w dół o 1 proc. wobec 2022 r.

7 KornShell
Średnia pensja: 132 995 dolarów

KornShell to interaktywny interpreter poleceń i język programowania poleceń dla systemu Unix.

Wynagrodzenie dla znających go fachowców wzrosło o 2 proc. r/r.

8 Kubernetes
Średnia pensja: 132 985 dolarów

Kubernetes to system typu open source do automatyzacji tworzenia, skalowania i ogólnego zarządzania aplikacjami kontenerowymi.

Średnia płaca zmniejszyła się tutaj o 4,4 proc. rok do roku.

9 RDBMS
Średnia pensja: 132 184 dolarów

RDBMS to oprogramowanie do przechowywania, wysyłania zapytań, zarządzania i pobierania danych znajdujących się w relacyjnej bazie danych.

Eksperci znający się na RDBMS w 2023 r. zarabiali przeciętnie o 3,6 proc. mniej niż w 2022 r.

10 Apache Kafka
Średnia pensja: 132 103 dolarów

Top 10 listy Dice zamyka Apache Kafka, platforma do rozproszonego przechowywania danych i przetwarzania strumieniowego, opracowana przez Apache Software Foundation.

Fachowcy posiadający umiejętności w tym zakresie osiągali średnio o 7,5 proc. niższe wynagrodzenie w porównaniu z 2022 r.

Druga dziesiątka najlepiej płatnych umiejętności

11 PostgreSQL
Średnia pensja: 132 078 dolarów
Wzrost o 1 proc. rok do roku

12 Confluence
Średnia pensja: 130 952 dolarów
Wzrost o 1,5 proc. rok do roku

13 NoSQL
Średnia pensja: 130 822 dolarów
Spadek o 3,1 proc. rok do roku

14 SOAP (Simple Object Access Protocol)
Średnia pensja: 130 685 dolarów
Podobnie jak rok wcześniej

15 Jenkins
Średnia pensja: 130 169 dolarów
Spadek o 1,1 proc. rok do roku

16 OLTP (Online Transaction Processing)
Średnia pensja: 130 091 dolarów
Spadek o 3,9 proc. rok do roku

17 Load Balancers
Średnia pensja: 129 776 dolarów
Podobnie jak rok wcześniej

18 ETL (extract, transform and load)
Średnia pensja: 129 771 dolarów
Wzrost o 1,7 proc. rok do roku

19 Redis
Średnia pensja: 129 719 dolarów
Spadek o 7,5 proc. rok do roku

20 Amazon RDS (Relational Database Service)
Średnia pensja: 129 057 dolarów
Spadek o 3,4 proc. rok do roku.

—————————————————————————

Raport o wynagrodzeniach Dice za rok 2024 obejmuje dane osób poszukujących pracy w Dice i odwiedzających tę witrynę od 30 sierpnia do 31 października 2023 r. Ankietę wypełniło 6166 respondentów z USA.

Źródło: CRN USA