Światowy rynek monitorów do PC powrócił do wzrostu w IV kw. 2023 r., osiągając wolumen 31,9 mln szt., wyższy o 3,8 proc. r/r – według IDC. To wynik nieco lepszy niż prognoza (+3,2 proc. r/r).

Ożywienie nastąpiło po pięciu kolejnych kwartałach spadków (w ujęciu rok do roku), gdy dostawcy koncentrowali się na rozładowaniu nadmiaru zapasów sprzętu, które urosły w czasie pandemii. Wszystkie główne regiony odnotowały poprawę, za wyjątkiem Chin.

Co istotne, w IV kw. ub.r. wszystkie kluczowe segmenty rynku wykazały wzrost, przy czym segment konsumencki wyprzedził komercyjny.

Warto zaznaczyć, że wolumeny poszły w górę dzięki zapotrzebowaniu na modele z głównego segmentu oraz z wyższej półki cenowej, w tym gamingowe, a nie w efekcie sprzedaży najtańszego sprzętu.

Monitory do gier stanowiły prawie 16 proc. w 2023 r. Mniejsze zapotrzebowanie na gamingowe PC uwolniło większe budżety graczy. zaś ostra konkurencja w segmencie monitorów ze średniej półki obniżyła ceny.

Stabilne wyniki sprzedaży w II poł. 2023 r. pomogły zrównoważyć gwałtowne spadki w pierwszej połowie 2023 r., kiedy to dostawy spadły o 17,4 proc. W efekcie w całym 2023 roku dołek na wolumenach wyniósł 8,6 proc. wobec 2022 r.

Dlaczego teraz (i za rok) sprzedaż powinna rosnąć

Po powrocie zapasów do zdrowego poziomu IDC przewiduje stały wzrost wolumenu dostaw do 2025 r. Nowe modele z większą częstotliwością odświeżania, spadające ceny monitorów z dużymi ekranami i wzrost w segmencie gamingu to niektóre czynniki napędzające ożywienie.

Ponadto oczekuje się, że migracja firm na komputery z Windows 11 (w październiku 2025 r. kończy się wsparcie dla Windows 10) i zwiększenie frekwencji w biurach również przyczynią się do zakupów monitorów.

IDC spodziewa się, że w latach 2024 r. i 2025 r. wzrost w segmencie komercyjnym przewyższy dynamikę zakupów konsumenckich (czyli odwróci się trend obserwowany w 2023 r.). Okres po 2025 r. również zapowiada się nieźle – wolumeny sprzedaży powinny nieznacznie rosnąć, osiągając szczyt 133 mln szt. w 2028 r.

Spodziewamy się stabilnego ożywienia na rynku monitorów w porównaniu z rynkiem PC. W miarę przechodzenia na większe ekrany użytkownicy mogą odkryć wiele funkcji, które stają się bardziej widoczne na dużych wyświetlaczach. Miejmy nadzieję, zachęci to ich do szybszej wymiany sprzętu w przyszłości” – mówi Jay Chou, kierownik ds. badań w IDC.