Według danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 r. 25 proc. programistów zarabiało powyżej 9 tys. zł brutto, a 25 proc. – mniej niż 4,2 tys. zł.

Znacząca jest natomiast dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn. Panie – programistki w ub.r. zarabiały miesięcznie przeciętnie 5748 zł, a mężczyźni – 6400 zł, co oznacza różnicę nieco ponad 10 proc.

Nie zawsze kobiety są gorzej wynagradzane. Programistki specjalizujące się w językach C/C++ oraz PHP zarabiały więcej niż ich koledzy po fachu (odpowiednio 6,6 tys. zł wobec 6,2 tys zł oraz 5,33 tys. zł wobec 5 tys. zł). W przypadku programistów specjalizujących się w pozostałych analizowanych językach programowania wyższe wynagrodzenia w 2015 r. otrzymywali mężczyźni. Najniżej opłacaną specjalizacją spośród badanych jest programowanie JavaScript. Stawki dla kobiet i mężczyzn wyniosły odpowiednio 4,5 tys. zł i 5 tys. zł.

Znaczne są także różnice płac w zależności od wieku. W 2015 r. najwyższe wynagrodzenia otrzymywały programistki w wieku od 36 do 40 lat. Połowa z nich zarabiała przynajmniej 8280 zł brutto miesięcznie. Była to kwota ponad dwukrotnie wyższa niż mediana wynagrodzeń najmłodszych programistek z przedziału wiekowego 18-25 lat.

Także w przypadku programistek potwierdza się zjawisko, że większe przedsiębiorstwa oferują wyższe zarobki. Mediana wynagrodzeń zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 osób) wyniosła w 2015 r. 4 tys. zł brutto miesięcznie, a programistki zatrudnione w największych firmach (liczących ponad 1 tys. pracowników) przeciętnie zarabiały 6.5 tys. zł.

Programistki zatrudnione w firmach o przewadze kapitału polskiego mogły liczyć na przeciętną płacę 5 tys. zł brutto. Natomiast ich koleżanki, które w ub.r. pracowały w firmach o przewadze kapitału zagranicznego, zarabiały 6,8 tys. zł brutto miesięcznie, a więc o 36 proc. więcej.

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.