Badanie przeprowadziła firma doradcza Deloitte wśród prezesów przedsiębiorstw zgłoszonych do rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2012” (najszybciej rozwijających się firm IT). Okazało się, że szefowie nie spodziewają się spowolnienia na rynku, a ich optymizm jest nawet nieco większy niż w zeszłym roku. Mianowicie 89 proc. respondentów uważa, że przychody ich firm wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w badaniu z 2011 r. takiej odpowiedzi udzieliło 87 proc. szefów). Tylko 2 proc. obawia się, że będzie gorzej (spadek o 1 pp.). Co piąty prezes deklaruje, że wzrost wpływów w ciągu następnego roku wyniesie ponad 51 proc. (wzrost o 2 pp. rok do roku), 29 proc. spodziewa się wzrostu na poziomie 26-50 proc. (spadek o 6 pp.), a co trzeci pomiędzy 11 a 25 proc. (wzrost o 3 pp.).
 
W opinii ponad 60 proc. szefów firm IT największy potencjał wzrostu w najbliższym roku, jak i kolejnych dwóch latach, ma cloud computing. Profity powinno przynosić także oprogramowanie dla biznesu (49 proc. odpowiedzi – w perspektywie najbliższego roku,  41 proc. – w ciągu najbliższych trzech lat). Zdecydowana większość nie liczy na dokapitalizowanie, ale stawia na wewnętrzny rozwój swoich przedsiębiorstw.

Wśród przeszkód, które stoją na drodze rozwoju firmy, menedżerowie wymieniali ograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry (60 proc.),  kapitału (36 proc.), a także rosnącą konkurencję ze strony wschodzących potęg gospodarczych (emerging powers) – 34 proc.