Veracomp uruchomił pod adresem www.openshop.com.pl polski serwis Openshop skierowany do użytkowników i partnerów handlowych dystrybutora zainteresowanych zagadnieniami e-biznes. Serwis umożliwia szybki dostęp do informacji na temat rozwiązań Openshop. Dla partnerów Veracompu jest dodatkowo miejscem promocji. Na stronach serwisu wyświetlane są ich banery reklamowe, a w sekcji 'e-pasaż’ projekty wykonane z wykorzystaniem Openshopa.
Serwis zawiera informacje na temat rozwiązań Openshop, aktualnych szkoleń, prezentacji i programów realizowanych przez firmę, a także internetowe centrum serwisu i wsparcia technicznego oraz przykłady praktycznych zastosowań systemów Openshop.