Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze wzrosła z 24 proc. w 2023 r. do 61 proc. w 2024 r. – według Check Pointa. Jednak tylko 4 proc. organizacji jest przekonanych, że łatwo i szybko potrafi ograniczyć takie ryzyko.

Ponadto 91 proc. respondentów jest zaniepokojonych tym, że pojawia się coraz więcej wyrafinowanych zagrożeń, w tym ataków zero-day.

Raport ujawnił inny niepokojący trend: tylko 21 proc. organizacji kładzie nacisk na zapobieganie zagrożeniom, gdyż większość priorytetowo traktuje wykrywanie i monitorowanie, koncentrując się na znanych lukach w zabezpieczeniach i wzorcach złośliwego zachowania.

„Dane mówią o pilnej potrzebie skupienia się organizacji na wdrażaniu środków zapobiegania zagrożeniom, opartych na sztucznej inteligencji” – stwierdza Itai Greenberg, dyrektor ds. strategii w Check Point Software Technologies.

Eskalacja zagrożeń związanych z chmurą

Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem chmury wzrosła o prawie 40 proc. w porównaniu z ub.r., przy czym 61 proc. firm zgłosiło znaczące zakłócenia.

Już 91 proc. organizacji traktuje sztuczną inteligencję jako priorytet w celu poprawy cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza do proaktywnego zapobiegania zagrożeniom. Jednak tylko 25 proc. w pełni wdrożyło platformy ochrony aplikacji natywne dla chmury.


Dane pochodzą z raportu 2024 Cloud Security, opublikowanego przez Check Point Software Technologies.