Po ponad 4 latach przepychanek z Brukselą rząd postanowił obłożyć markety zapowiadaną od dawna daniną. Podatek od handlu obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. (trzeba będzie go rozliczyć po raz pierwszy do 25 lutego br.). Obciąży detalistów, którzy miesięcznie mają ponad 17 mln zł obrotu (204 mln zł rocznie). Obroty od 17 do 170 mln zł obłożono podatkiem 0,8 proc., a nadwyżkę ponad 170 mln zł – 1,4 proc.

Nowa danina dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej w sklepach stacjonarnych. Obroty generowane w e-handlu jak i w transakcjach B2B nie liczą się do podstawy opodatkowania. Fiskus darował nie tylko e-sklepom, ale także franczyzobiorcom. W praktyce podatkiem obrotowym zostaną objęci najwięksi retailerzy – w części sprzedaży detalicznej, generowanej w stacjonarnych sklepach.

Ustawę o podatku od handlu (zwanym również podatkiem od marketów) uchwalono w 2016 r. Początkowo proponowano, by kwota wolna od podatku wynosiła jedynie 1,5 mln zł miesięcznie, ale zdecydowano się na jej znaczne podniesienie.

Komisja Europejska uznała ten pomysł za niedozwoloną pomoc publiczną dla mniejszych firm. Wszczęto postępowanie. Spór trafił Trybunału Sprawiedliwości UE, który w 2019 r. wydał wyrok korzystny dla polskiej strony. KE odwołała się (decyzji sądu po odwołaniu jeszcze nie ma), ale podatek postanowiono odmrozić (miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r., termin przełożono z powodu pandemii).

Fiskus liczy na 1,5 mld zł z podatku od handlu w 2021 r. Spośród retailerów oferujących elektronikę podatek obejmie prawdopodobnie RTV Euro AGD i Neonet – tylko w tej części, która jest generowana w tradycyjnych sklepach w zakupach konsumenckich. Euro-net w poprzednim roku obrotowym w różnych kanałach sprzedaży towarów i usług osiągnął w sumie 7,5 mld zł przychodów, a Neonet 2,2 mld zł.

Nowa danina raczej nie grozi natomiast innym potentatom, takim jak Media Expert oraz Media Markt ponieważ w tych sieciach poszczególne markety są odrębnymi podmiotami gospodarczymi (sprzedawcy detaliczni – osoby fizyczne i prawne – do celów nowego podatku są identyfikowani na podstawie numerów NIP).