W minionym roku finansowym (1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.) Neonet zwiększył zyski. Wynik netto wzrósł do 6,22 mln zł z 130 tys. zł w poprzednim roku. Sprzedaż okazała się natomiast wyższa o ok. 157 mln zł (+8 proc.), osiągając wartość 2,16 mld zł.

Zysk na sprzedaży wzrósł blisko 3-krotnie, do 18,9 mln zł, przez co marża na sprzedaży poprawiła się z 0,3 proc. do 0,9 proc. To najwyższy wskaźnik od 5 lat.

Dla rentowności netto poprawa wyniosła z 0,01 proc. do 0,29 proc.

Wyższa rentowność została osiągnięta przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o ok. 7 proc., czyli w nieco mniejszej skali niż wzrost sprzedaży.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 13,8 mln zł, natomiast z inwestycyjnej były ujemne i wyniosły -20,3 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy wzrosły do 590 mln zł z 510 mln zł na koniec poprzedniego roku.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 80,84 proc. wobec 79,22 proc. w ub.r., a zadłużenia kapitału własnego – 421,8 proc. w porównaniu do 381,3 proc. w poprzednim roku. To najwyższy wskaźnik od 5 lat. Wydłużyły się wskaźniki aktywności (np. rotacja zapasów z 91 do 97 dni).

Na koniec roku finansowego Neonet zatrudniał 553 pracowników.

Wyniki finansowe Neonet w roku 2019/2020 vs. 2018/2019
Przychody ze sprzedaży: 2,143 mld zł vs. 1,987 mld zł
Zysk na sprzedaży: 18,9 mln zł vs. 6,8 mln zł
Marża: 0,88 proc vs. 0,34 proc.
Zysk operacyjny: 17,3 mln zł vs. 7 mln zł
Zysk netto: 6,22 mln zł vs. 130 tys. zł

Poprawa wizerunku najważniejszą inwestycją

Jak komentuje zarząd w sprawozdaniu, w minionym roku obrotowym spółka skupiała się na zwiększeniu efektywności istniejącej sieci sprzedaży, poprzez poprawę wizerunku sklepów i wdrożenie nowoczesnego modelu ekspozycji.

Zainwestowano w gruntowną rewitalizacje bądź relokację kilkudziesięciu salonów. Zapowiedziano, że proces ten będzie kontynuowany, lecz w mniejszym zakresie.

Poprawa wizerunku sieci detalicznej poprzez gruntowne remonty, relokacje do większych obiektów i rewitalizacje największych salonów będzie najważniejszą z planowanych inwestycji na lata 2020/2021 – zapowiada zarząd.

Neonet w każdym powiecie

Głównym terenem aktywności sieci są nadal małe i średnie miasta, w których nadal nie ma konkurencji ze strony dużych podmiotów zagranicznych. Polityka spółki w tym zakresie nie ulega zmianie. Detalista skupia się m.in. na rozwoju sieci w lokalizacjach o dużym potencjale dla większych lokali.

Sieć salonów Neonetu ma w zamierzeniach zarządu objąć wszystkie miasta powiatowe w Polsce (jest ich 335). Aby osiągnąć ten cel, będą otwierane nowe sklepy własne oraz nawiązywana współpraca z nowymi franczyzobiorcami. Bardzo istotną rolę we wzroście udziału w rynku ma odegrać budowanie silnej pozycji e-sklepu Neonet.pl.

Obecnie Neonet ma dwa centra logistyczne w Nowej Wsi pod Wrocławiem i w Dobrym Mieście pod Olsztynem.

Trwają kontrole VAT

W spółce zależnej Mercurius trwają kontrole IAS w zakresie zwrotu różnicy podatku VAT za okres od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. – poinformowano w sprawozdaniu.

Wrocławski WSA utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego, który kwestionuje zwrot VAT-u za październik 2013 r. Mercurius złożył skargę kasacyjną do NSA – poinformowano w sprawozdaniu.

WSA uchylił natomiast decyzje IAS ws. zwrotu VAT za okres od stycznia do kwietnia 2014 r. W tym przypadku to skarbówka wniosła skargę do NSA.

W Neonet prowadzone są także postępowania kontrolne w zakresie zwrotu VAT za kwiecień – czerwiec 2014 r. w wysokości 4,9 mln zł. Spółka uzyskała zwroty w latach 2019 – 2020.