W 2019 r. przychody Euro-netu, do którego należy sieć RTV Euro AGD, euro.com.pl oraz oleole.pl, wzrosły o 9,4 proc. (blisko 650 mln zł) wobec 2018 r., sięgając 7,518 mld zł. W tym sprzedaż towarów i materiałów wygenerowała blisko 6,4 mld zł obrotów, tj. ok. 0,7 mld zł więcej niż rok wcześniej.

 

Ponad 1 mld zł z usług

Ponad 1 mld zł obrotów w 2019 r. detalista wypracował na usługach, w tym najwięcej na reklamowych (695 mln zł) oraz na pośrednictwie ubezpieczenia (295 mln zł). W obu przypadkach osiągnięto spore wzrosty wobec poprzedniego roku. O ponad połowę zwiększyły się wpływy Euro-netu z usług transportowych (prawie 32 mln zł). Więcej przyniosła także instalacja sprzętu (ponad 17 mln zł).

3,7 proc. marży, dużo większe zyski

Koszty operacyjne zwiększyły się w mniejszej skali niż sprzedaż (8,4 proc., tj. 560 mln zł, do 7,24 mld zł). Zysk Euro-netu na sprzedaży wzrósł o niemal 90 mln zł, do 276,8 mln zł. Dzięki temu marża na sprzedaży poprawiła się do 3,7 proc. wobec 2,7 proc. przed rokiem. EBIDTA była wyższa o ponad 40 proc. Zysk operacyjny wzrósł o 52 proc. (86 mln zł), do 250,7 mln zł.

Zysk netto właściciela RTV Euro AGD i oleole.pl wzrósł w 2019 r. o 56 proc. (tj. prawie 70 mln zł), sięgając bez mała 192 mln zł.

W I kw. 2020 r.  poprawa mimo pandemii

Zarząd Euro-netu zapewnia, że w I kw. 2020 r. spółka osiągnęła istotny wzrost sprzedaży i zysku rok wobec analogicznego okresu ub.r. W drugiej połowie marca, po zamknięciu centrów handlowych, większą część sprzedaży przeniesiono do e-sklepów (euro.com.pl i oleole.pl) oraz call center. Podjęto działania w celu obniżenia kosztów. W marcu br. nie odnotowano dużego negatywnego wpływu na sprzedaż ani zmian w łańcuchu dostaw – utrzymuje Euro-net.

Zarząd: to powinien być dobry rok

Według zarządu obecna sytuacja jest szansą na dalsze umacnianie się na rynku. Przewiduje wręcz bardzo dobre wskaźniki finansowe w 2020 r.

Jako przewagi konkurencyjne spółka wymienia: szybką i sprawną logistykę opartą na własnych zasobach, dwa silne internetowe kanały sprzedaży, nowoczesny call center i skalowalne systemy informatyczne z dużą przepustowością łączy i mocą obliczeniową. W 2020 r. na ten obszar spółka przeznacza duże nakłady – informuje Euro-net.

Spółka podaje, że obecnie współpracuje z 9 bankami, ma ponad 200 dostawców. Dodaje, że nie stosuje zabezpieczeń transakcji handlowych, bo ponad 90 proc. przychodów jest realizowanych w złotówkach.

Dwie sprawy VAT

Wobec Euro-netu toczą się dwa postępowania dotyczące VAT: za okres od marca do września 2013 r. oraz od października 2013 r. do kwietnia 2014 r.

W pierwszej sprawie w 2019 r. WSA oddalił skargę spółki na decyzję warszawskiej izby skarbowej, która zakwestionowała rozliczenia VAT w ww. okresie. Nie podano kwoty sporu. W związku z wyrokiem TSUE, dotyczącym analogicznej sprawy, Euro-net złożył wniosek o wznowienie postępowania.

Druga sprawa czeka na decyzję naczelnika w mazowieckim UCS.

 

0,9 mln zł na roszczenia

Wśród rezerw krótkoterminowych sprawozdanie wymienia zasądzone od spółki roszczenia na rzecz firm Eko-Koral (857 tys. zł) i Piotr Jasina (64 tys. zł).

W 2019 r. Euro-net zatrudniał średnio 6588 osób, co oznacza wzrost o 280 wobec 2018 r. Liczba sklepów stacjonarnych RTV Euro AGD wyniosła na koniec ub.r. 289, o 12 więcej niż przed rokiem.

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu w 2019 r. wyniosły blisko 3,6 mln zł.