Media Saturn Holding wydał oświadczenie, nawiązujące do kwestii podatku handlowego, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Podkreśla, że nie podjął żadnych działań w celu unikania tego obciążenia.

„Media Saturn Holding Polska odprowadza wszystkie podatki należne z tytułu swojej działalności zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Sklepy MediaMarkt działają jako spółki komandytowe od 2004 r., co wynika z przyjętej koncepcji biznesowej i ich powstanie nie ma nic wspólnego z wprowadzonym ostatnio podatkiem handlowym, biorąc pod uwagę wskazane ramy czasowe. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od formy prawnej, jest zobowiązane przepisami prawa do odprowadzania podatków zgodnie z obowiązującymi regulacjami i dotyczy to również spółek Media Saturn Holding Polska. W związku z tym wypowiedzi sugerujące, że spółki komandytowe nie zapłacą podatku bądź też zostały utworzone, aby unikać podatków są nieprawdziwe, biorąc pod uwagę obiektywne fakty i wprowadzają opinię publiczną w błąd” – informuje MSHP.

Na sytuację sieci Media Markt w kontekście podatku od sprzedaży detalicznej ostatnio zwrócił m.in. uwagę Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w najnowszym raporcie. Wcześniej nie raz poruszaliśmy tę kwestię.

Jak stwierdza ZPP, nową daninę w praktyce w sektorze handlu elektroniką zapłacą tylko polskie podmioty, ponieważ Media Markt podzielił sklepy na oddzielne firmy. Są odrębnymi spółkami i mogą zmieścić się w kwocie wolnej od podatku (17 mln zł obrotu miesięcznie) – zauważa organizacja.

ZPP apeluje jednocześnie o wstrzymanie poboru nowego obciążenia dla sprzedawców.

MSHP nie prowadzi handlu

Jak dodaje do oświadczenia Wioletta Batóg, PR & Sustainability Manager MediaMarktSaturn Polska, Media Saturn Holding Polska nie prowadzi działalności handlowej. Zapewnia jednocześnie, że sklepy MediaMarkt, które przekroczą próg kwoty wolnej od podatku handlowego, zapłacą go.

Warto natomiast zauważyć, że limit kwoty wolnej podatku handlowego – 17 mln zł netto miesięcznie sprzedaży detalicznej do konsumentów – jest niemały jak na obroty jednego marketu (MediaMarktSaturn nie podaje wyników finansowych spółek).

Dwa progi podatku handlowego
Według ustawy z 2016 r. podatek obejmuje sprzedaż detaliczną konsumentom w sklepach stacjonarnych, od przychodu ponad 17 mln zł obrotu miesięcznie (204 mln zł rocznie). Obroty od 17 do 170 mln zł są objęte stawką 0,8 proc., a nadwyżka ponad 170 mln zł: 1,4 proc.