W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. grupa Terg, do której należy sieć Media – Expert, a także m.in. e-sklepy Electro.pl i Avans.pl, spółka Art-dom (import towarów z Azji), osiągnęła przychody na poziomie 7,79 mld zł, co oznacza sprzedaż większą o 1,11 mld zł (+16,7 proc.) niż w poprzednim roku.

Zysk netto wzrósł o 23 mln zł (+8,4 proc.), do 297,9 mln zł. Rentowność sprzedaży netto spadła jednak w porównaniu do roku poprzedniego z 4,1 proc. do 3,8 proc. Nieznacznie zmniejszyła się również marża zysku na sprzedaży, z 5,4 proc. do 5,3 proc.

Suma bilansowa wyniosła 2,61 mld zł. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 24 proc.

Wybrane wyniki grupy kapitałowej Terg w roku obrotowym 2019/20 (zł)

Rok 2019/20Rok 2018/19Różnica rok do roku
Przychody netto ze sprzedaży7 786 240 738,016 673 670 399,3116,70%
Zysk ze sprzedaży411 257 354,15359 885 937,5014,30%
Marża zysku ze sprzedaży5,28%5,39%-0,11 pp.
Zysk z działalności operacyjnej391 120 338,39
350 102 142,8811,70%
Zysk netto297 873 589,82274 850 371,528,40%

Źródło: sprawozdanie finansowe Terg

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły ponad dwukrotnie, do 477,6 mln zł.

Stan zobowiązań długoterminowych grupy kapitałowej z tytułu zawartych umów kredytowych oraz leasingowych z bankami na dzień 31 marca 2020 r. wynosił niecałe 11 mln zł.

Zmniejszono stan pożyczek długoterminowych od akcjonariuszy spółki do 259,5 mln zł.

Finansowanie bieżące działalności wspomagano kredytami w rachunku bieżącym, pożyczkami i leasingiem na sfinansowanie zakupu środków transportu i wyposażenie logistyczne. Na koniec roku obrotowego grupa Terg nie miała zobowiązań z tytułu kredytów.

Prawie 40 nowych sklepów

Spółka komentuje, że wzrost zysku to efekt rozwoju w biznesie stacjonarnym i internetowym – otwarcia kolejnych marketów, wdrożenia dodatkowych usług posprzedażowych, optymalizacji kosztów i rotacji towarów.

W całym poprzednim roku obrotowym Media Expert otworzył 39 sklepów, a w sumie ich liczba zwiększyła się o 35, do 489. To największa w kraju sieć sklepów detalicznych z elektroniką. Obecnie według informacji na mediaexpert.pl sklepów jest 480.

Wzrosło zatrudnienie. W końcu roku obrotowego, czyli 31 marca 2020 r., Terg zatrudniał 9524 osoby (z tego ok. 85 proc. w sklepach). Rok wcześniej było ich 8682. Wynagrodzenia w minionym roku pochłonęły 646,3 mln zł.

Klienci chcą więcej usług

W sieci detalicznej nadal rozwijano ofertę usług posprzedażowych, takich jak montaż urządzeń, recykling starego sprzętu, konfigurowanie i programowanie, dowóz i wniesienie towaru, ubezpieczenia komunikacyjne.

Jak stwierdza detalista, rozwój dodatkowych usług jest konieczny, z uwagi na rosnące potrzeby klientów, jak i uzupełnianie sprzedaży w e-sklepie Mediaexpert.pl.

Cel: większa sprzedaż

Wśród najważniejszych zadań na aktualny rok finansowy, który zakończy się 31 marca 2021 r., wskazano wzrost sprzedaży. Terg informuje, że chce osiągnąć ten cel m.in. przez poszerzenie oferty, wysokiej jakości usługi w konkurencyjnych cenach, rozwój sieci sklepów oraz optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym.

Jak podaje spółka, w minionym roku obrotowym kontynuowano prace poprawiające system magazynowy, optymalizację procesów logistycznych. Zmodyfikowano system dostaw towarowych.

Detalista chce rosnąć w internecie

Według zapewnień nie odnotowano znaczącego wpływu Covid-19 na obroty i łańcuch dostaw. W czasie pandemii nastąpił natomiast znaczny wzrost zakupów internetowych. Terg planuje dalszy rozwój internetowych kanałów sprzedaży i promowanie marek, pod którymi grupa działa w sieci, tj. Mediaexpert.pl, Electro.pl., Avans.pl.

Planowane jest dalsze ulepszanie procesów logistycznych i systemów IT wspierających istotne procesy w firmie. Terg zamierza kontynuować wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania towarami, obsługi sprzedaży, bezpieczeństwa danych, rozwój systemów raportowych wspierających biznes.