Rozwija się infrastruktura 5G, a wraz z nią ostro pójdą w górę wydatki na integracje systemów 5G. Grand View Research szacuje, że co roku będą rosnąć średnio o 28 proc. (CAGR), aż do 2030 r., gdy osiągną wartość 62,7 mld dol.

Z tym, że głównie dojrzałe rynki, jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia i Chiny, będą napędzać popyt na integrację całej infrastruktury i aplikacji 5G w przedsiębiorstwach. Proces ten pomaga firmom działać jako scentralizowana platforma, która pomaga w zmniejszeniu ogólnej złożoności. Oczekuje się zatem, że rosnące inwestycje w budowę infrastruktury 5G, wraz z coraz większą potrzebą utworzenia ekosystemu obsługującego 5G, będą motorem wzrostu rynku.

Gdzie integratorzy będą mieli co robić

Sporo wydatków na integracje pochłonie infrastruktura inteligentnych miast. W ocenie analityków ze względu na wymagania przepustowości musi ona zostać zmodernizowana zgodnie z obsługą sieci 5G, co przyspieszy wzrost rynku w latach 2023–2030.

Ponadto wraz z ewolucją Przemysłu 4.0, w sektorze produkcyjnym rośnie popularność czujników przemysłowych i robotów współpracujących. W związku z tym, aby zapewnić płynną łączność sieciową tym urządzeniom, przewiduje się wzrost zapotrzebowania na usługi integracji systemów 5G, dzięki którym zakłady produkcyjne będą kompatybilne z obsługą technologii 5G NR nowej generacji.

Można się więc spodziewać, że rosnące zapotrzebowanie na łączność szerokopasmową w celu płynnej komunikacji między maszynami (M2M) zwiększy popyt na usługi integracji systemów 5G w ciągu najbliższych kilku lat.

Co więcej, wraz z pojawieniem się nowych technologii, takich jak dzielenie sieci i sieci definiowane programowo (SDN), integracje systemów 5G będą realizowane w celu redukcji kosztów infrastruktury przedsiębiorstwa.

Niedobór specjalistów będzie hamował rynek
Co istotne, do wdrożenia usług integracji systemów piątej generacji i zarządzania nimi potrzebni będą wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jednak w ocenie analityków utrudni to rozwój rynku w okresie objętym prognozą.

Na co wydatki będą rosły najszybciej

Jeśli chodzi o usługi, według prognozy segment integracji infrastruktury odnotuje najszybszy średni roczny wzrost (CAGR), na poziomie 29,7 proc. w latach 2023 – 2030. Duże przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu skupiają się na budowie ekosystemu obsługującego 5G. W najbliższych latach powinno to napędzać popyt na usługi integracji infrastruktury.

Co do branż, to firmy produkcyjne mają najszybciej zwiększać wydatki, przeciętnie o 30,8 proc. rocznie, ze względu na rosnące wykorzystanie usług sieciowych 5G zapewniających płynną komunikację między robotami i czujnikami.

Biorąc pod uwagę zastosowania, to według prognozy segment czujników przemysłowych odnotuje najszybszy CAGR na poziomie 31 proc. To efekt rozwoju przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) i zapotrzebowanie na opłacalną łączność bezprzewodową w różnych sektorach.