Komputronik wykorzystał zwiększony popyt na sprzęt w ostatnich miesiącach 2020 r. – wynika ze wstępnych danych spółki.

  • Przychody jednostkowe Komputronik SA ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. (III kw. roku obrachunkowego) wyniosły 457 mln zł wobec 440 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o 3,7 proc.).
  • Zysk na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) wyniósł około 55,2 mln zł wobec 48 mln zł w tym samym okresie 2019 r. (wzrost o 14,9 proc.).

Kwota zysku na sprzedaży uwzględnia oczekiwane, lecz częściowo nadal nienaliczone dochody z tytułu przysługujących retro-bonusów od dostawców – informuje zarząd i zastrzega, że dane te mogą ulec zmianie w publikowanym w przyszłości sprawozdaniu finansowym (ukaże się 26 lutego br.).

Duże zapotrzebowanie na rynku

Zarząd ocenia podane wyniki jako bardzo dobre w obecnej sytuacji spółki (od marca ub.r. trwa postępowanie sanacyjne wobec Komputronika).

Komentuje, że spółka maksymalnie wykorzystała popyt na sprzęt IT – komputery stacjonarne i przenośne oraz osprzęt związany z pracą i nauką zdalną.

Poprawie wyniku sprzyjały też inne czynniki. Niewystarczająca podaż ze strony producentów, która jest globalnym problemem, pozwoliła na uzyskanie wyższej marży. Zmniejszyła się także intensywna konkurencja cenowa wśród największych podmiotów w branży.

Jak zauważono, dobre wyniki spółka osiągnęła mimo braku dostępu do finansowania zewnętrznego – poza faktoringiem należności, którego wykorzystanie powiększyło możliwości finansowania sprzedaży od przełomu listopada i grudnia ub.r.

Na razie nie widać spadku popytu

„Wobec zmiennej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 nieroztropnym byłoby zakładać, że zwiększony popyt na towary oferowane przez Emitenta będzie się utrzymywał w kolejnych kwartałach, jednakże nic nie wskazuje aby w najbliższych miesiącach miał wystąpić istotny spadek tego popytu” – komentuje zarząd Komputronika.

Zapowiada dążenie do maksymalnego wykorzystania dobrej koniunktury w celu maksymalizacji sprzedaży i marży. Obecnie spółka przygotowuje się do złożenia propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego.

Ostatnio zwiększono limit faktoringu należności spółki.

W dniu 26 stycznia br. zarządca w postępowaniu sanacyjnym zawarł w imieniu spółki aneks do umowy faktoringu z 2020 r. z Eurofactor Polska. Limit należności spółki cedowanych (sprzedawanych) faktorowi, a przysługujących Komputronikowi od poszczególnych partnerów biznesowych, zwiększono z 15 mln zł do 40 mln zł.

W pierwszym półroczu roku obrotowego (II i III kw. 2020 r.) Komputronik SA jednostkowo osiągnął 575 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 21,6 proc. wobec ub.r. Spółka miała 5,78 mln zł zysku netto po stracie ok. -1,5 mln zł przed rokiem.