Tomasz Wójtowicz objął stanowisko dyrektora zarządzającego ds. finansowania grupy Komputronik. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o zapewnienie optymalnego finansowania działalności grupy oraz o relacje obszaru finansowania z rynkiem bankowym i ubezpieczeniowym, inwestorskim, jak również z działami finansowymi kluczowych dostawców i kontrahentów.

Tomasz Wójtowicz posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie na stanowiskach kierowniczych, w dużych finansowych organizacjach międzynarodowych (Citigroup, Commerzbank, grupa DBK). W latach 2011-2019 pełnił funkcję dyrektora departamentu finansowania handlu w mBanku (grupa Commerzbank). Specjalizuje się w zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w bankowości korporacyjnej. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na którym zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości. Ukończył także szkolenie “Executives: Leading change in complex organization”, organizowane przez Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Tomasz Wójtowicz będzie blisko współpracował z Krzysztofem Nowakiem – dyrektorem finansowym grupy Komputronik oraz jego zastępcą – Agnieszką Andrzejewską.

W listopadzie ub.r. Krzysztof Nowak, wieloletni członek zarządu Komputronika i dyrektor finansowy grupy złożył rezygnację z funkcji w zarządzie ze względów osobistych. Jednocześnie pozostaje dyrektorem finansowym Komputronika w ograniczonym wymiarze czasu pracy.