W 2024 r. wydatki na produkty infrastruktury obliczeniowej i pamięci masowej w chmurze zwiększą się o 19,3 proc. w porównaniu z 2023 r., do 129,9 mld dol. – prognozuje IDC. Z tym, że będzie nadal dominować infrastruktura współdzielona (public cloud), ze wzrostem o 21,6 proc., do 95,3 mld dol., podczas gdy wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmury, dla konkretnych organizacji lub ich grupy, mają wzrosnąć sporo mniej, bo o 13,3 proc. r/r.

Przewiduje się, że wydatki na chmurę pozostaną na sporym plusie ze względu na nowe i już istniejące obciążenia o znaczeniu krytycznym, które często wymagają systemów wyższej klasy, zorientowanych na wydajność.

Natomiast nakłady na infrastrukturę inną chmura w 2024 r. będą dwukrotnie niższe niż na cloud i nieznacznie się skurczą, o 1,4 proc. r/r, do 57,6 mld dol. Jak twierdzą analitycy, rynek stoi nadal przed pewnymi wyzwaniami.

W kierunku mocniejszych konfiguracji
Wydatki na infrastrukturę chmurową w dalszym ciągu rosną, przesuwając się w kierunku solidniejszych konfiguracji, głównie ze względu na eksplozję inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją” – komentuje Juan Pablo Seminara, dyrektor ds. badań w IDC. „Chociaż utrzymuje się pewna ostrożność, związana z sytuacją społeczno-polityczną, poprawa perspektyw gospodarczych przyczynia się do bardzo pozytywnych przewidywań na lata 2024 i 2025. Oczekuje się, że wydatki oparte na chmurze odbiją się w tym czasie w dwucyfrowym tempie”.

Średnie ceny sprzętu wyraźnie w górę

W tym roku zanosi się więc na kontynuację wysokiej dynamiki wydatków na infrastrukturę chmurową, które w IV kw. 2023 r. poprawiły się o 18,5 proc. rok do roku, do 31,8 mld dol. (w tym na dedykowane, jak i współdzielone środowiska).

Co ciekawe, segment niezwiązany z chmurą również osiągnął solidny wzrost w IV kw. 2023 r., o 16,4 proc. r/r, do 18,9 mld dol.

Pod względem wolumenów dostawy sprzętu w segmencie cloud spadły aż o 22,8 proc. r/r, jednak przy wzroście średnich cen sprzedaży, głównie związanych z wyższymi niż zwykle dostawami serwerów GPU do hiperskalerów.

Firmy i public też wydają więcej

Dostawcy usług (w chmurze, telekomunikacyjnych, cyfrowych, zarządzanych) w IV kw. 2023 r. mieli blisko 60 proc. udziału w wydatkach na serwery i storage.

Inne podmioty (w tym przedsiębiorstwa, administracja) również zwiększyli swoje wydatki, do 20,7 mld dol. w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 15,2 proc. r/r.

W Europie nakłady na infrastrukturę chmurową również rosną
Wydatki na infrastrukturę chmurową w Europie Środkowej i Wschodniej zwiększyły się o IV kw. 2023 r. o 11,3 proc. r/r, a na zachodzie Europy podobnie, o 10,5 proc. – ustaliło IDC.
Większość tego wzrostu, tak jak na innych kontynentach, była związana z dużymi projektami dotyczącymi obliczeń o wysokiej wydajności i opartymi na sztucznej inteligencji.