Gartner ocenia, że globalne wydatki na IT w 2023 r wyniosą 4,66 bln dolarów, co oznacza wzrost o 5,1 proc. w stosunku do 4,43 bln dolarów z prognozy na 2022. Prognoza jest oparta na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 200 dyrektorów finansowych, z której wynika, że 69 proc. z nich spodziewa się zwiększenia wydatków na technologie cyfrowe. Według firmy analitycznej stoi to w sprzeczności z powszechnym przekonaniem, że wydatki na IT mogą spaść w okresie spowolnienia gospodarczego

Zdaniem analityków budżety przedsiębiorstw na IT mają być odporne na recesję, ponieważ prezesi i dyrektorzy finansowi zamiast je ciąć, zwiększają wydatki na cyfrowe inicjatywy biznesowe. Chociaż zawirowania w gospodarce światowej zmienią kontekst inwestycji przedsiębiorstw w technologie (co przełoży się na zwiększenie wydatków w niektórych obszarach IT i przyspieszenie spadków w innych), to Gartner nie przewiduje, aby miało to istotny wpływ na ogólny poziom wydatków.

Z drugiej strony inflacja obniżyła siłę nabywczą klientów na całym świecie. Została ona zmniejszona do tego stopnia, że wiele przedsiębiorstwa odłożyło zakup urządzeń z roku 2022 na 2023. Ma to przełożyć się na spadek wydatków na sprzęt o 8,4 proc. w tym roku i 0,6 proc. w 2023.

Usługi komunikacyjne: wzrost o 2,4 proc.

Chociaż firmy przeznaczają na usługi komunikacyjne najwięcej w porównaniu z innymi składowymi wydatków na IT, to zdaniem Gartnera wzrost w 2023 roku będzie na tym rynku mały. Firma analityczna oszacowała, że wydatki na usługi komunikacyjne w 2023 r. wyniosą 1,47 bln USD, czyli będą o 2,4 proc. większe nić w 2022 r.. I chociaż wzrost jest niewielki, to sytuacja na tym rynku jest i tak znacznie lepsza w porównaniu z szacowanym przez Gartnera spadkiem wydatków o 1,7 proc. w latach 2021-2022.

Systemy dla centrów danych: wzrost o 3,4 proc.

Gartner prognozuje, że globalne wydatki na systemy dla centrów danych w 2023 roku wzrosną tylko o 3,4 proc. do 216,3 mld USD – w porównaniu wydatkami w 2022 r. szacowanymi na 209,2 mld USD. Niewielki wzrost w 2023 r. można tłumaczyć dużym skokiem w 2022 r., w którym według szacunków Gartnera systemy dla centrów danych urosły o 10,4 proc. w porównaniu z 2021 r. Zdaniem analityków wydatki na systemy dla centrów danych wystarczyły, aby utrzymać istniejące lokalne centra danych, ale coraz większy wpływ na ten rynek ma migracja firm do chmury.

Usługi IT: wzrost o 7,9 proc.

Globalne wydatki IT na usługi IT mają osiągnąć 1,36 bln USD w 2023 r., co stanowi 7,9-procentowy wzrost w stosunku do 1,26 bln USD wydanych na usługi IT w 2022 roku. To sprawia, że usługi IT są drugim co do wielkości obszarem wydatków na IT – po usługach komunikacyjnych. Jak twierdzi Gartner, wzrost wydatków na usługi IT wyniósł 12,8 proc. w 2021 r. w porównaniu do 2020 r., ale w 2022 r. był znacząco mniejszy rok do roku i wyniósł zaledwie 4,2 proc.

Oprogramowanie: wzrost o 11,3 proc.

Gartner przewiduje, że światowe wydatki na oprogramowanie w 2023 r. osiągną poziom 879,63 mld USD, co oznacza wzrost o 11,3 proc. w stosunku do szacowanych 730,39 mld USD, które zostaną wydane na oprogramowanie w tym roku.

Oprogramowanie wciąż pozostaje motorem wzrostu dla IT. W ujęciu rok do roku wydatki na oprogramowanie w 2022 r. wzrosły o 8,0 procent w porównaniu z 2021 r., a w 2021 r. wzrosły o 14,8 procent w porównaniu z 2020 r. Zdaniem Gartnera zwiększone wydatki na oprogramowanie w dużej mierze odzwierciedlają przesunięcie wydatków na IT z firmowych centrów danych do chmury.

Urządzenia: spadek o 0,6 proc

Gartner spodziewa się, że wydatki na urządzenia spadną nieznacznie o 0,6 proc. w 2023 r. – do 735,4 mld USD, w porównaniu z szacowanymi wydatkami na urządzenia w 2022 r. wynoszącymi 740,0 mld USD. W zestawieniu z 807,6 mld USD wydanymi w 2021 r. są one już wyraźnie niższe.

Prognozowany przez Gartnera spadek koresponduje z innymi raportami dotyczącymi sprzedaży komputerów osobistych. IDC ocenia, że dostawy komputerów osobistych w trzecim kwartale 2022 r. spadły o 15 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. Z kolei Canalys szacuje, że w tym samym okresie łączne dostawy komputerów stacjonarnych i notebooków na całym świecie zmniejszyły się o 17,7 proc. Zdaniem IDC mocny spadek w 2022 r. jest spowodowany bardzo dużym wzrostem w 2021 r., gdy ludzie z powodu pandemii pracowali i uczyli się z domu. Z drugiej strony IDC twierdzi, że dostawy w trzecim kwartale i tak były wyższe niż przed pandemią.