Luka kadrowa w sektorze IT to aż 300-350 tys. specjalistów z doświadczeniem deweloperskim – w ocenie SoDA (Software Development Association Poland) z II kw. br. To dużo więcej niż rok temu, gdy brakowało według organizacji branżowej 250-300 tys. fachowców.

W nowym raporcie przygotowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z SoDA oraz Poland.Business Harbour szacuje się z kolei, że obecnie liczba specjalistów IT potrzebnych „od zaraz” może wynosić blisko 150 tys. osób.

Różnica nie oznacza, że skala problemu zmalała –  te 150 tys. to najpilniej potrzebni specjaliści IT. Z tego ponad 40 proc. wakatów uznano za trudne do zapełnienia.

Firmy cierpią głównie na niedobór specjalistów z doświadczeniem (midów i seniorów), więc jest długa droga do zasypania luki (o ile w ogóle jest to osiągalne).

Nie ma już czasu. Państwo powinno odpowiedzieć na alarm

„Przygotowanie młodych specjalistów do funkcjonowania na rynku, na którym wysoka część procesów jest zautomatyzowana i stale cyfryzowana, powinno stanowić priorytet naszego państwa – mówi Konrad Weiske, wiceprezes SoDA.

„Biorąc pod uwagę czas, jaki upływa od momentu rozpoczęcia przez przyszłego specjalistę odpowiedniej edukacji bądź szkoleń do momentu, w którym staje się on doświadczonym pracownikiem, powinniśmy bezzwłocznie nasilić działania na rzecz zwiększenia kadr” – apeluje.

Mamy już blisko 0,6 mln specjalistów IT

W Polsce zatrudnionych jest ok. 586 tys. specjalistów IT. Stanowią oni 3,5 proc. całej siły roboczej w kraju – jest to 1 pkt proc. mniej od średniej unijnej, natomiast od lidera – Szwecji – dzieli Polskę aż 4,5 punktu procentowego.

Przez ostatnie dziewięć lat odsetek zatrudnionych specjalistów IT w Polsce wzrósł o 1 pkt proc., tzn. 192,5 tys. osoby. To wynikało z trendów europejskich (wzrostu liczby pracowników ogółem i odsetka specjalistów IT) jednak zdecydowanie nie wystarcza. W latach 2012-2021 liczba ekspertów IT w Polsce wzrosła o ok. 50 proc. W takim ujęciu Polska znalazła się na 17. miejscu wśród państw Unii.

Tylko 61 proc. przedsiębiorstw zbadanych przez PIE i SoDA zatrudniło w 2021 r. tylu specjalistów, ilu planowało. W konsekwencji niektóre firmy dostarczały projekty z opóźnieniem, a nawet odmawiały realizacji nowych (ok. 20 proc. badanych).

W badaniu Barometru Nastrojów SoDA 46 proc. ankietowanych przyznało, że problemy rekrutacyjne będą miały negatywny wpływ na ich firmę.

Aż 75 proc. przedsiębiorców w badaniu PIE i SoDA  uważa, że zagraniczne firmy IT przyciągają spory odsetek pracowników na rynku, a 71 proc. przyznaje, że polski rynek IT pozostaje wyraźnie uzależniony od koniunktury za granicą.

Fachowców trzeba mieć w kraju

„Długofalowy model rozwijania polskiej bazy specjalistów IT powinien opierać się na lokalnym kształceniu specjalistów – twierdzi Konrad Weiske. Uważa, że dla branży korzystniejsza byłaby możliwość pozyskania fachowców na bieżąco w kraju, a ściąganie ludzi z zagranicy pomaga jedynie doraźnie.

Portugalia przykład nam dała

Polska może wykształcić przewagi konkurencyjne wobec państw UE w obszarze IT – uważa SoDA. Podaje przykład Portugalii, która w Europie wyróżnia się wysokim odsetkiem absolwentów kierunków technicznych studiów wśród wszystkich absolwentów (trzeci wynik w Unii Europejskiej). Przyciąga specjalistów IT z zagranicy, a władze wspierają inwestycje w IT i B+R.