W naszym kraju brakuje 147 tys. specjalistów IT – wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W badaniu z udziałem firm z sektora IT aż 42 proc. wakatów uznano za trudne do obsadzenia. Większość, bo 64 proc. ankietowanych, zatrudniło mniej specjalistów IT niż planowało, a 20 proc. firm często musiało odmawiać realizacji projektu z powodu braku wystarczającej liczby specjalistów.

Przedsiębiorcy z branży nie są w stanie pozyskać tylu ludzi, ilu potrzebują, głównie z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń oraz zbyt wysokich oczekiwań płacowych kandydatów.  

W Polsce specjaliści IT stanowią ok. 3,5 proc. wszystkich zatrudnionych wobec ok. 4,5 proc. średniej w UE. Ten dystans utrzymuje się w ostatniej dekadzie.

Instytut podaje też taki wskaźnik, jak „różnica między faktyczną liczbą specjalistów, a wartością wynikającą z potencjału gospodarki”. W tym wyliczeniu deficyt specjalistów IT w kraju oszacowano na 25 tys.

Firmy skoncentrowane na zagranicy mają przewagę

Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w PIE, zauważa, że na polskim rynku działają zarówno dynamicznie rosnące firmy wytwarzające oprogramowanie na eksport i dla międzynarodowych korporacji, jak i podmioty skoncentrowane na rynku krajowym.

Te pierwsze konkurują o projekty i specjalistów globalnie i mogą zaoferować bardzo wysokie stawki fachowcom. Te drugie przy próbie zatrudnienia specjalisty IT napotykają barierę kosztową.

„W średnim i długim okresie może to być hamulcem rozwojowym kraju” – uważa Ignacy Święcicki.

Absolwenci nie wypełnią luki

Problem stanowi także malejąca liczba absolwentów kierunków technicznych i niski udział kobiet wśród studentów kierunków technicznych i specjalistów IT – twierdzą eksperci PIE.

Aby wypełnić lukę IT, 3,5 razy więcej osób powinno kończyć studia na kierunkach STEM, tj. związanych z technologią, inżynierią i matematyką.

Jednak nawet zwiększenie liczby absolwentów nie pomoże branży szybko, bo firmy mają trudności przede wszystkim ze znalezieniem doświadczonych pracowników i takich głównie szukają.

Specjaliści ze wschodu niewiele pomogą

Luka specjalistów IT w Polsce w niewielkim stopniu będzie łagodzona przez pracowników z Europy Wschodniej, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy – ocenia raport.

Ostatnio widać napływ specjalistów IT ze wschodu, jednak wynika z niestabilnej sytuacji politycznej i zdaniem ekspertów jest nie do utrzymania w dłuższym okresie.

Z drugiej strony PIE podaje, że sondaże prowadzone w Ukrainie potwierdzają, że Polska jest głównym pożądanym kierunkiem emigracji i relokacji przedsiębiorstw IT.

Białorusini rejestrują najwięcej firm

Od stycznia do sierpnia 2022 r. już co piąta nowa firma ICT w Polsce została założona przez obywatela Białorusi, Rosji lub Ukrainy.

Białorusini zarejestrowali u nas najwięcej, bo 2,7 tys. firm z branży, a Ukraińcy – 1,2 tys. Większość tych podmiotów to jednoosobowe działalności.

Obywatele Białorusi jako pierwsi mogli skorzystać z programu relokacji specjalistów i firm IT do Polski – Poland. Business Harbour, następnie poszerzonego na inne kraje.

—————

Dane zawiera raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?”.