Połowa pracowników firm z sektora IT i telekomunikacja spodziewa się negatywnych skutków pandemii – według badania Devire z marca br. Mimo to jest to jeden z najbardziej optymistycznych wskaźników wśród kilkunastu analizowanych sektorów gospodarki. Fatalne nastroje panują w transporcie i logistyce, gdzie 100 proc. pytanych przedsiębiorców jest przekonanych, że będzie gorzej.

W sumie średnio 69 proc. firm oczekuje negatywnych efektów koronawirusa. Większość badanych – 80 proc. – uważa, że przetrwa pandemię, ale 17 proc. z nich jest niepewnych tego, co przyniesie jutro.

Brakuje sprzętu do home office

Pracownicy w ICT są także wśród tych, którzy w najmniejszym stopniu obawiają się zwolnień (spodziewa się ich 29 proc. pytanych). Dobre nastroje w branży wynikają zapewne z tego, że na rynku widać zapotrzebowanie na sprzęt i inne narzędzia do pracy zdalnej.

Średnio 65 proc. organizacji różnych branż wdrożyła pracę zdalną – według raportu "Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa". Spośród tych, którzy tego nie zrobili, spora grupa ma problem z przejściem na home office z powodu braku wystarczającej ilości sprzętu (30 proc.). Mniej narzeka na brak VPN-a (8 proc.).

 

Większość wierzy w rychły koniec ograniczeń

Większość respondentów (67 proc.) wierzy, że obecna sytuacja związana z pandemią – praca zdalna i inne obostrzenia – potrwają od 1 do 3 miesięcy (przypomnijmy, że 1 miesiąc lockdownu mamy już za sobą).

Optymistów, czyli tych, co uważają, że ograniczenia zostaną zniesione po 1 miesiącu, jest dużo mniej (15 proc.). Grono pesymistów okazało się nieco większe – 12 proc. pytanych sądzi, że trzeba będzie czekać 3-6 miesięcy na zniesienie blokad, a 5 proc. obawia się, że nawet za pół roku nie wrócimy do normalności.