IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2012-12-20 17:30

Koniec ACTA

Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości prośbę o opinię na temat umowy, dotyczącej zwalczania obrotu podrabianymi towarami. Oznacza to, że ACTA nie będzie obowiązywać w UE.

acta komisja europejska trybunał sprawiedliwości