Dla polskiego oddziału Vertiva włoskie centra odgrywają bardzo ważna rolę z dwóch powodów. Po pierwsze, jako miejsce do szkoleń dla partnerów i użytkowników, a także własnych pracowników. Serwisanci mogą tam poznawać wszystkie oferowane rozwiązania, w tym te najnowsze i największe, stale podnosząc swoje umiejętności. Po drugie, ośrodki we Włoszech stwarzają klientom dobre warunki do sprawdzenia, jak deklarowane w katalogach i specyfikacjach parametry i funkcjonalności wypadają w rzeczywistości. Mogą oni potwierdzić wydajność urządzeń w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, z którymi mają do czynienia w swoich obiektach. Wreszcie po prostu zweryfikować, jak Vertiv wypada na tle konkurencji.

Jeśli chodzi o sprawność urządzeń czy wyrażoną współczynnikiem PUE efektywność energetyczną centrum danych, to walka toczy się już o miejsca po przecinku. Te drobne różnice w przypadku infrastruktury krytycznej, która działa w trybie 24/7, przekładają się później na bardzo wymierne oszczędności – mówi Piotr Wojciechowski, Engineering Manager w polskim biurze Vertiv.

Klient, który później będzie korzystał z określonego rozwiązanie przez kilka czy nawet kilkanaście lat, ma we włoskich centrach szansę wcześniejszego, dokładnego sprawdzenia poszczególnych parametrów i możliwości przed wdrożeniem. Testy odbywają się na żywo, a warunki nie są symulowane, bo systemy są poddawane rzeczywistym obciążeniom. Mogą to być zarówno proste testy demo (czyli sprzedażowe), w których są prezentowane głównie funkcjonalności rozwiązań, jak i testy typu „witness”, podczas których jest dokładnie sprawdzane to urządzenie (egzemplarz), które klient ma zamiar kupić. Na zakończenie testu otrzymuje on potwierdzenie osiągów wybranego przez siebie produktu i jeśli któryś z parametrów nie spełnia założeń, może zrezygnować z zakupu. 

Oba włoskie centra regularnie są odwiedzane przez partnerów Vertiva. Ci, którzy działają w branży inżynierii sanitarnej, wybierają się do Tognany nieopodal Padwy, gdzie mogą zapoznać się z całą ofertą rozwiązań chłodzących. Customer Experience Center systemów klimatyzacji precyzyjnej zapewnienia im i ich klientom kompletną infrastrukturę na potrzeby testów technologii Thermal Management w bardzo wymagających warunkach. Można tam poddawać różnorakim obciążeniom wszystkie technologie chłodzenia Vertiva, począwszy od jednostek montowanych do podłogi z równoważeniem obciążenia termicznego do 150 kW przy temperaturze powietrza w komorze między 0°C a 60°C. Kolejna grupa dostępnych urządzeń to agregaty z funkcją free coolingu zarówno klasycznego, jak i adiabatycznego, z równoważeniem obciążenia termicznego do 2000 kW przy temperaturze powietrza w komorze między 20°C a 50°C oraz temperaturze wody lodowej między 5°C i 20°C.

Z kolei centrum pod Bolonią odwiedzają partnerzy zajmujący się zasilaniem. Tamtejsze Customer Experience Center umożliwia im bezpośrednie sprawdzenie wielu różnorodnych technologii stosowanych w centrach przetwarzania danych oraz konsultacje ze specjalistami z działu R&D i inżynierami. Mogą tam zobaczyć testy fabryczne, w tym techniczne aspekty działania, interoperacyjności i sprawności UPS-ów Vertiv w rzeczywistych warunkach roboczych. Centrum zapewnia sprawną, szybką instalację i testy dużych systemów zasilających. Obszar walidacyjny dla zasilaczy UPS składa się z czterech stanowisk testowych, z których każde zapewnia moc do 1,2 MVA. 

Te firmy, które mają podpisane kontrakty serwisowe z polskim odziałem Vertiva, mogą się certyfikować we włoskich centrach. Partnerzy, którzy w imieniu producenta mają świadczyć usługi serwisowe, muszą systematycznie odnawiać swoje uprawnienia, by być na bieżąco z nowymi produktami i funkcjonalnościami. I chociaż mogą to robić także Polsce, to zdaniem Piotra Wojciechowskiego wizyta we Włoszech jest dla nich bardzo wskazana ze względu na możliwość przetestowania dowolnego rozwiązania na żywo, w praktyce. Później, w trakcie wdrożenia u klienta, nie ma już czasu na lekcje ani nie można popełniać błędów.