Patrząc na moje rozterki i plany z 2014 r. („Rollercoaster, czyli rok 2014 oczami resellera”, CRN Polska nr 1/2015), muszę stwierdzić, że po trzech latach pracuję wydajniej, ale spokojniej. Oswoiłem się z podejściem dystrybutorów i producentów do naszej grupy biznesowej, pozostając z tymi, którzy nas szanują i doceniają. Jeśli chodzi o producentów, to muszę przyznać, że z politowaniem patrzymy na ich programy partnerskie i wybieramy produkty, które odpowiadają nam i naszym klientom.

W porównaniu z okresem sprzed kilku lat racjonalniej podchodzimy do naszych klientów i nie walczymy o nich do upadłego. Staramy się o tych, których możemy obsłużyć na jak najwyższym poziomie, co procentuje nowymi, konkretnymi klientami, którzy przychodzą do nas z polecenia. Tacy klienci akceptują nasze propozycje, ceny i marże.

Co do nowych tematów i rozwiązań, jak chmura, smart home czy e-medycyna, to nauczeni doświadczeniem staramy się mieć te rozwiązania pod ręką, ale nie angażujemy w nie zasobów finansowych ani ludzkich. Staramy się raczej sprostać bieżącym wyzwaniom, odpowiadać na zapotrzebowanie klientów i w tę stronę kierować nasze wysiłki. Z nowych tematów, nad jakimi pracujemy w kontekście najbliższych miesięcy, warto wymienić szeroko rozumiane bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej i zasobów. Jest to temat wprawdzie ważny, ale niezbyt doceniany przez klientów. Niemniej zarówno bieżące, jak i przyszłe wysiłki naszych wdrożeniowców skoncentrowane będą na tej właśnie dziedzinie. Oby z dobrym skutkiem.

 

Rok 2017…

…był rokiem odbicia po nieco słabszym  niż rok wcześniej rezultacie w 2016 r. Gorsze wyniki w tym roku były spowodowane brakiem przetargów. Jest ich co prawda nadal mało, niemniej jednak praca z firmami z sektora MŚP i instalacje teletechniczne zapewniły nam odbicie i osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku. Chociaż nie ukrywam, że liczyliśmy na wzrosty na rynku przetargów publicznych. Niestety, w kolejnych miesiącach ubiegłego roku nic takiego się nie wydarzyło. Dla przykładu nasz Urząd Miejski Biskupiec zakupił w zeszłym roku tylko trzy nowe komputery. W pozostałych urzędach i szkołach było niewiele lepiej. Nawet ministerialny program „Aktywna tablica” do dziś nie został zrealizowany w naszej gminie. Tak więc pozostało nam być czujnym i współpracować z budżetówką na poziomie, na jaki pozwalają jej finanse, co w rezultacie sprowadza się do niezbędnych wymian sprzętu i kosztów eksploatacji.

Na szczęście mieliśmy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na nasze usługi ze strony MŚP. Budujemy dla nich infrastrukturę teleinformatyczną, a także dostarczamy sprzęt i oprogramowanie. Z kolei dzięki zwiększonemu popytowi na lokale mieszkalne – zarówno nowe, jak i remontowane – mamy pracę przy budowie instalacji teletechnicznych, w tym światłowodowych. Dlatego też zakupiliśmy spawarkę światłowodową wraz z osprzętem pomiarowym, co dało nam możliwość wykonywania instalacji światłowodowych i realizacji dodatkowych zleceń.

 

Cieszy nas też współpraca z austriacką firmą Egger, która prowadzi w Biskupcu budowę fabryki płyt wiórowych. Znajomość języków – w tym niemieckiego i angielskiego – umożliwiła mi bezpośrednie kontakty z kadrą zarządzającą, a w efekcie pozyskiwanie zleceń na dostawy sprzętu i usług. Zalicza się do nich m.in. dostarczanie Internetu na teren budowy i do mieszkań pracowników.

Ogólnie rok 2017 oceniam jako okres może bez „fajerwerków”, za to z realizacją dużej liczby zleceń informatycznych i teletechnicznych. Mieliśmy dużo pracy i satysfakcji pod względem zawodowym i finansowym. Pod koniec roku rozpoczęliśmy przygotowywanie naszej sieci internetowej do kolejnego skoku technologicznego, to jest przechodzenia z usługi dostarczanej drogą radiową na usługę dostarczaną via światłowód. Umożliwi nam to utrzymanie dotychczasowych, a ponadto pozyskanie nowych klientów oraz świadczenie nowych usług, jak na przykład telewizja wysokiej rozdzielczości.

 

Rok 2018…

…będzie rokiem kontynuacji, przy jednoczesnych wysiłkach mających na celu pozyskiwanie klientów zainteresowanych systemami bezpieczeństwa. Ponadto planujemy rozszerzenie terytorialne naszej działalności teletechnicznej. Chcemy wyjść poza lokalny rynek i zdobywać zlecenia w sąsiednich województwach jako samodzielny wykonawca lub podwykonawca.

Lokalnie będziemy migrować z naszą siecią internetową w kierunku światłowodu. Mamy własny sprzęt i doświadczoną kadrę oraz wsparcie ze strony zaprzyjaźnionych operatorów. Powinniśmy więc wywiązać się z tego zadania z pozytywnym skutkiem, udostępniając mieszkańcom naszego miasta Internet na dobrym, światowym poziomie. Generalnie zamierzamy podtrzymywać tendencję do wybierania zleceń, które gwarantują nam godziwy zysk, bez walki o każdą transakcję do upadłego.

Nasze plany zwiększenia udziału w rynku instalacji teletechnicznych, ale także wymogi stawiane przez prawo i inwestorów zmuszają nas do zdobywania kolejnych kwalifikacji technicznych i certyfikatów. Na tym także skupiamy się od jakiegoś czasu i będziemy kontynuować działania edukacyjne w bieżącym roku.

Jeśli chodzi o rynek, to oczywiście nadal liczymy na ożywienie w budżetówce i jesteśmy gotowi uczestniczyć w przetargach. Co do współpracy z dystrybucją IT, naszym głównym dostawcą pozostanie ABC Data. Jednocześnie w kręgu naszych zainteresowań pojawiają się nowi – jak dla nas – dystrybutorzy związani ze światłowodami i instalacjami teletechnicznymi. Jednym z nich jest Schrack, z którym zacieśniamy współpracę. Z kolei w branży security kontynuujemy kooperację z ADI Global i MKJ. I wreszcie w przypadku segmentu internetowego naszym dostawcą i cenionym partnerem jest niezmiennie firma MSI Telekom. Skupienie się na współpracy z kilkoma solidnymi partnerami, z którymi się rozumiemy i którzy nigdy nas nie zawiedli, daje nam szansę trwałego rozwoju.

Warto przy tym podkreślić, że prowadzenie firmy to nie tylko statystyki zawierające się w przedziale styczeń–grudzień danego roku. To wieloletnia praca, planowanie, nauka, budowanie pozycji na rynku, tworzenie klimatu do pracy i motywowanie załogi. To ciągła praca nad sobą i tworzeniem atmosfery zaufania do właściciela firmy, którą klienci, partnerzy i pracownicy kojarzą nierozerwalnie z moim nazwiskiem. To wreszcie ciągłe przygotowywanie się na nadejście nowego, nieznanego jeszcze wyzwania, o którym wiadomo dzisiaj tylko tyle, że… nadejdzie.