Plany uległy przyspieszeniu

Chińscy uczeni w końcu poradzili sobie ze wszystkimi problemami, które były uważane za przeszkody technologiczne do wdrożenia w pełni funkcjonalnych przemysłowych ciekłosolnych reaktorów torowych (szczegóły w ramce obok). Mają własne patenty, materiały, technologie, know-how, narzędzia analityczne oraz wykształconą kadrę.

Ktoś mógłby zapytać: po co to wszystko? Cóż, poza wszystkimi zaletami, reaktory torowe mają jeszcze jedną cechę: można je dość swobodnie skalować i budować również małe, bezpieczne, tanie w produkcji i użytkowaniu reaktory. Oprócz wspomnianej już powyżej możliwości wykorzystywania tej technologii na terenach dotkniętych deficytem wody, Chińczycy chcą wykorzystywać te reaktory na swoich okrętach i łodziach podwodnych oraz… w dronach nowej generacji, przeznaczonych do lotów na dużych wysokościach. Są też plany zasilania takimi reaktorami obserwatorium astronomicznego i bazy na Księżycu (chociaż sądzę, że docelowo Chińczycy będą na Księżycu wykorzystywali hel-3, ale zanim opanują tę technologię, będą się posiłkowali właśnie ciekłosolnymi reaktorami torowymi).

Plany wdrożenia komercyjnego reaktorów torowych w Chinach uległy ostatnio przyspieszeniu. Zbudowany w 2018 r. w mieście Wuwei (prowincja Gansu) eksperymentalny reaktor o mocy 2MWt miał być oddany do użytku w roku 2024, ale termin udało się skrócić o dwa lata. W związku z tym należy oczekiwać, że kolejne jego wersje – 10 MW i 100 MW powstaną o kilka lat wcześniej niż to pierwotnie zakładano, a więc najpóźniej za dekadę.

Jak na razie Chińczykom udało się…   
 • …opracować własne projekty pomp, ogrzewaczy, zaworów i innych elementów reaktora,
 • …zdobyć doświadczenie w zakresie ładowania i rozładowywania z reaktora mieszanki ciekłosolnej oraz opracować metody jej recyklingu (cykl 6 do 8 lat),
 • …stworzyć własną strategię utylizacji odpadów z toru (efektywność rzędu 90–95 proc),
 • …wdrożyć „korek solny” (nazwali go „lodową ścianką”) o grubości od 2 do 10 mm,
 • …opracować własne metody ekstrakcji gazów szlachetnych (z bąbelków wody),
 • …zastąpić rtęć centryfugą (wirówką) w procesie pozyskiwania (odzyskiwania) litu i toru (czystość produktu – 99,99 proc.),
 • …pozyskać izotop lit-7,
 • …stworzyć własne metody produkcji wysokojakościowej mieszanki ciekłosolnej na skalę przemysłową (10 ton rocznie),
 • …opracować technologie przemysłowej produkcji stopu porównywalnego do Hastelloy-N oraz uzyskiwania z niego bezszwowych rur i innych elementów reaktora,
 • …opatentować własne metody produkcji super drobnoziarnistego grafitu (średnica porów między ziarnami poniżej 1 mikrometra) o parametrach lepszych niż grafit używany w reaktorach jądrowych,
 • …wdrożyć własne technologie kontroli korozji (płaszcze z soli fluorkowej),
 • …opracować własne narzędzia analityczne i projektowe do tworzenia reaktorów ciekłosolnych.