Zabrakło specjalistów ds. bezpieczeństwa

Polscy przedsiębiorcy borykają się z problemem braku wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Z badań Xopero wynika, że ponad 55 proc. ankietowanych zetknęło się z tym problemem, a dla części z nich (20 proc.) jest on na tyle poważny, że ma negatywny wpływ na skuteczność całego zespołu. Jednak 35 proc. badanych stwierdziło, że problem albo został już zażegnany, albo prowadzone obecnie działania skutecznie go ograniczają. Dodatkowo, 44 proc. respondentów jest zdania, że ten problem ich nie dotyczy. W jaki sposób firmy mogą podnieść umiejętności zespołu? Ankietowani wskazali, że najistotniejsze z ich punktu widzenia są szkolenia, webinaria i edukacja online. Jak podkreślają autorzy raportu, ważne jest jednak, aby te działania miały charakter stały i konsekwentny – dopiero wówczas można mówić o efektywnej edukacji.

Źródło: Xopero Software, raport „Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2021”

Dystrybucja: mocny początek roku

Sprzedaż w sektorze europejskiej dystrybucji w I kw. 2021 r. ma zwiększyć się o 6 do 12 proc. rok do roku – przewiduje Context. Oznacza to kontynuację dobrej passy z ub.r., choć z mniejszą dynamiką niż w poprzednich miesiącach. W IV kw. 2020 r. sprzedaż była wyższa o 10,2 proc. rok do roku (26,3 mld euro). W ocenie analityków w I kw. 2021 r. utrzyma się duży popyt na sprzęt oraz dodatki do zdalnej pracy i nauki, co ma być głównym powodem lepszych wyników. Jeśli chodzi o produkty infrastruktury IT, to mimo niewielkiego dołka w I kw. 2021 r. (-2 proc.), w ocenie Contextu w 2021 r. zapotrzebowanie na takie produkty będzie rosło. I to nawet w przypadku, gdy część swoich inwestycji przedsiębiorstwa przeznaczą na „wejście w chmurę”. Jak przyznaje Adam Simon, dyrektor Contextu, prognoza na I kw. br. mogłaby być nawet wyższa, bo popyt jest duży, jednak wzrosty sprzedaży hamowane są przez problemy z dostępnością sprzętu i komponentów. Brytyjski analityk uważa, że podaż pozostanie jednym z największych wyzwań dla łańcucha dostaw w 2021 r.

Źródło: Context

Usługowe IT „nieuniknione” w dystrybucji

Pandemia przyspieszyła zmiany w ofertach resellerów. Przykładowo, odsetek firm z kanału sprzedaży, które wdrażają rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz odtwarzania po awarii i sprzedają pamięci masowe wzrósł do 70 proc. w 2020 r. z 44 proc. w roku 2019 – wynika z badania Context ChannelWatch. Jednocześnie tempa nabiera proces przechodzenia firm z kanału sprzedaży na rozwiązania cyfrowe oraz XaaS („wszystko jako usługa”). Na pytanie o wsparcie, jakiego partnerzy potrzebują od dystrybutorów, aby odnieść sukces w sprzedaży i dostarczaniu rozwiązań as-a-service w 2021 r., 55 proc. uczestników badania odpowiedziało, że „szkoleń i edukacji”. W swoim komentarzu do wyników raportu rada doradcza organizacji GTDC, która składa się z liderów kanału sprzedaży z różnych krajów, ocenia że XaaS jest „nieuniknionym i logicznym” wymiarem dystrybucji IT.

Źródło: GTDC 2021 Outlook, Context ChannelWatch

Wydatki w poszukiwaniu równowagi

Przewiduje się, że światowe wydatki na IT w 2021 r. wyniosą łącznie 3,9 bln dol., co stanowi wzrost o 6,2 proc. wobec danych z roku 2020, kiedy to odnotowano spadek o 3,2 proc. – twierdzą analitycy Gartnera. Dodają przy tym, że powrót do nakładów na poziomie z 2019 r. jest spodziewany dopiero w 2022 r. W 2021 r. najsilniejsze odbicie ma nastąpić na rynku oprogramowania dla firm (+8,8 proc.), w miarę rozszerzania i ulepszania zdalnych środowisk pracy. Z tego samego powodu nadal będziemy też świadkami dużego zapotrzebowania na urządzenia (+8 proc.). Prognoza zakłada przy tym, że globalne wydatki na IT związane z pracą zdalną w 2021 r. okażą się jeszcze wyższe niż w 2020 r. i wyniosą 332,9 mld dol. (+4,9 proc. rok do roku). W tym roku dyrektorzy ds. informatyki będą szukać równowagi pomiędzy oszczędzaniem gotówki i rozwojem firmowego IT. Gartner przewiduje ponadto, że będą preferowane projekty, które w krótkim czasie pozwolą na generowanie konkretnej wartości. Analitycy zapowiadają także dalszy wzrost poziomu cyfryzacji procesów wewnętrznych firm, łańcucha dostaw, interakcji z klientami i partnerami oraz świadczenia usług. Dominującym trendem w inwestycjach na początku 2021 r. jest „biznes cyfrowy”, z takimi obszarami, jak: przetwarzanie w chmurze, podstawowe aplikacje biznesowe, bezpieczeństwo i obsługa klienta. Jednocześnie będą kontynuowane inicjatywy optymalizacyjne z naciskiem na automatyzację.

Źródło: Gartner

Szansa dla laptopów z 5G

W czasie pandemii znacznie zwiększyła się popularność notebooków z modułami sieci komórkowej. Według Strategy Analytics w 2020 r. na rynek dostarczono ponad 10 mln takich urządzeń, o 70 proc. więcej niż przed rokiem. Jeśli jednak porównać ten dane z całym rynkiem pecetów i tabletów (około 460 mln sztuk), wciąż nie są to jakieś wielkie liczby. Szacuje się, że obecnie na świecie jest używanych 26 mln komputerów z obsługą sieci komórkowej, co stanowi wzrost o 25 proc. w ciągu roku. Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu sprzedaży takich laptopów, do poziomu 14,3 mln sztuk w 2025 r. (w tym około 70 proc. modeli ma mieć moduł 5G). Laptopy połączone z siecią komórkową staną się bardziej powszechne w ciągu następnej dekady, ale do dalszego stymulowania popytu kluczowy jest sposób, w jaki firmy IT zachęcą do tego użytkowników. Producenci, operatorzy i sprzedawcy muszą umieć wyjaśnić klientom biznesowym, w jaki sposób notebooki z modułami 5G (czy też 4G) poprawią wydajność pracy czy poziom bezpieczeństwa. Źródło: Strategy Analytics.