System operacyjny QuTScloud można zainstalować w kilku usługach chmurowych: Alibaba Cloud, Amazon EC2, Catalyst Cloud, DigitalOcean, Exoscale, Google Cloud Platform oraz Microsoft Azure. Operatorzy każdej z nich umożliwiają wybór rodzaju pamięci masowych, na których będą przechowywane dane użytkowników – jako opcje dostępne są dyski twarde o dużej pojemności lub nośniki SSD o wysokiej wydajności. Alternatywnie możliwe jest wdrożenie tego rozwiązania w chmurze lokalnej, w środowisku wirtualizacyjnym VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, Proxmox oraz QNAP Virtualization Station.

Użytkownicy przestrzeni pamięci masowej udostępnianej przez QuTScloud mogą wykorzystywać ją do pracy z plikami i tworzenia kopii zapasowych w tak prosty sposób, jak ma to miejsce podczas korzystania z dysków w chmurze. Usługa myQNAPcloud Link umożliwia połączenie z QuTScloud przy użyciu unikalnej nazwy domeny, ułatwiając uzyskiwanie dostępu, zarządzanie i udostępnianie danych bez wymogu statycznego adresu IP.

QuTScloud i wbudowana w ten system aplikacja HybridMount ułatwia także tworzenie środowisk wielochmurowych oraz wymianę danych między nimi (np. ich replikację lub sporządzanie kopii back-upowych). Jest to szczególnie wygodne biorąc pod uwagę fakt, że bez systemu QuTScloud konieczne było indywidualne zarządzanie danymi i ręczne przesyłanie ich między chmurami za pomocą różnych interfejsów stworzonych przez operatorów określonych usług. Dzięki aplikacji HybridMount istnieje także możliwość przechowywania danych obiektowych w chmurze Amazon S3 oraz centralne zarządzanie nimi.

Funkcjonalność bez ograniczeń

Dostęp do QuTScloud uzyskiwany jest za pośrednictwem standardowych protokołów (w tym CIFS/SMB, NFS, AFP i iSCSI), a przy użyciu działającej w przeglądarce aplikacji File Station dostępne są funkcje zarządzania plikami, przeglądania i udostępniania ich. Kontami użytkowników indywidualnych lub grupowych można zarządzać ręcznie lub z wykorzystaniem narzędzi Windows Active Directory, AzureActive Directory oraz LDAP, co przydatne jest zwłaszcza w przypadku firm o dużej liczbie użytkowników.

Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP  

Rozwiązanie QuTScloud jest uniwersalne – przyniesie korzyści zarówno bardzo małym firmom, jak i wielooddziałowym korporacjom. Dzięki niemu mniejsi klienci nie muszą przechodzić przez proces wdrażania i konfigurowania, zarówno serwera NAS, jak też routingu na potrzeby uzyskania przez zespoły pracujące w wielu lokalizacjach łatwego i bezpiecznego dostępu do danych. Mogą zaś korzystać z bogatej funkcjonalności serwera NAS w chmurze, dostępnego w przystępnej cenie. Natomiast dla firm, które przechowują większość danych w chmurze, ale nie posiadają wygodnego systemu zarządzania, QuTScloud stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające maksymalizację wartości wykupionych zasobów chmurowych.

  

QuTScloud umożliwia utworzenie szyfrowanego tunelu dla połączenia internetowego w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych lub obejście ograniczeń sieciowych/geograficznych. QBelt, oryginalny protokół VPN firmy QNAP, pozwala także na szyfrowanie ruchu podczas dostępu do wrażliwych danych, zmniejszając możliwość wykrycia jako połączenie VPN. System QuTScloud obsługuje też funkcję migawek (snapshot), dzięki której łatwe jest szybkie tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie danych.

Kolejnym ułatwieniem obecnym w rozwiązaniu QuTScloud jest Qsirch – silnik wyszukiwania ciągu znaków, który umożliwia szybkie znajdowanie plików zlokalizowanych na serwerze NAS w chmurze i innych podłączonych do niego zasobach chmurowych. Funkcjonalność wirtualnego serwera można zwiększać dzięki znanemu z tradycyjnych serwerów NAS sklepowi QTS App Center, w którym znajdują się różne gotowe do instalacji aplikacje, w tym oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji danych, narzędzia zwiększające produktywność i wiele innych. Oprogramowanie QuTScloud jest dostępne w modelu subskrypcyjnym (opłata miesięczna lub roczna). Cena zależy od liczby wykupionych rdzeni procesora serwera zarządzającego środowiskiem QuTScloud.

logo-qnap

Dodatkowe informacje: Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, gbielawski@qnap.com