Kodeks Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT określa standardy współpracy dostawców (producentów) ze sprzedawcami sprzętu, oprogramowania i usług IT (resellerami oraz integratorami). Przyjęte standardy służą optymalizacji funkcjonowania szeroko pojętego ekosystemu partnerskiego.

Bezpośrednim celem Kodeksu jest wsparcie partnerów handlowych w ich relacjach z dostawcami, a celem pośrednim rozwój polskiego rynku IT z pożytkiem dla wszystkich jego uczestników – dostawców, pośredników handlowych i użytkowników technologii IT. 

Kodeks Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT jest wynikiem prac konsultantów branżowych – grupy doświadczonych integratorów IT, którzy mieli w tym zakresie głos decydujący. 

Redakcja CRN Polska wyraża nadzieję, że popularyzacja Kodeksu przełoży się w kolejnych dekadach na jak najlepsze rozumienie i praktyczne wdrażanie zasad partnerskich relacji w biznesie IT – z pożytkiem dla producentów, dystrybutorów, integratorów, retailerów, a w rezultacie także dla użytkowników końcowych, a więc całej polskiej branży IT i krajowej gospodarki.  

Dystrybutorami, którzy zechcieli podjąć się pełnienia zaszczytnej funkcji Ambasadorów Kodeksu Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT są: AB, Alstor, Bakotech, Exclusive Networks oraz Incom.

To właśnie dystrybutorzy tworzą stosunkowo niewielką, ale wpływową grupę, która może z powodzeniem reprezentować rozproszoną społeczność integratorów, pełniąc tym samym rolę ambasadorów ich interesów wobec vendorów.

Ambasadorzy Kodeksu Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT

Pięciu dystrybutorów podjęło się pełnienia zaszczytnej funkcji Ambasadorów Kodeksu Dobrych Praktyk Partnerskich.