Współczesny biznes opleciony jest siecią coraz ściślejszych powiązań i relacji. To charakterystyczne dla rozwiniętej gospodarki, wymagającej zwiększania efektywności i specjalizacji, a zatem szerokiego korzystania z podwykonawców oraz zewnętrznych współpracowników. Firmy nie tylko konkurują na otwartym rynku, ale współpracują z innymi w coraz większym zakresie. Dlatego zaczynamy mówić o Adaptive Enterprise, czyli firmach i organizacjach tworzonych w taki sposób, by łatwo adaptować się do zmiennych warunków rynkowych, wewnętrznych oraz partnerskich. Elastyczności biznesowej nie uda się zapewnić bez wsparcia po stronie IT.

Z oczywistych względów monolityczne środowiska aplikacyjne odchodzą (lub w wielu miejscach już odeszły) do lamusa, a w ich miejsce pojawiły się zwinne metody tworzenia kodu, mikroserwisy, kontenery, podejście CI/CD itp. Chmura stała się elementem naszej codzienności, wprowadzając wymaganą elastyczność, skalowalność i wydajność. Przyzwyczailiśmy się do możliwości korzystania z usług geolokalizacyjnych czy prognozy pogody.

Dodatkową zachętą jest widoczna popularyzacja „otwartych danych”, proponowanych w ramach dostępu do informacji publicznej przez polskie miasta i samorządy. Można w ten sposób pozyskać informacje o pracach konserwacyjnych w pasie drogowym (np. do ostrzegania klientów o problemach z dojazdem do firmy), bieżące rozkłady jazdy komunikacji miejskiej czy dane przestrzenne (lokalizacje bankomatów, obiektów miejskich itp.).

Jak zatem zrobić kolejny krok i umożliwić biznesowi nawiązywanie kolejnych, ściślejszych relacji społecznych, partnerskich i usługowych? Klasyczna integracja systemów poprzez różnego rodzaju szyny danych przestała się sprawdzać w czasach Cloud Native. Współczesne architektury zakładają luźną federację usług i aplikacji (własnych i obcych, w tym partnerów, dostawców, organizacji publicznych, mediów społecznościowych) przez webowe API. Możemy w ten sposób integrować się ze swoimi podwykonawcami lub zleceniodawcami, instytucjami finansowymi czy podmiotami publicznymi. W prosty i szybki sposób zapewnimy sobie dostęp do danych i informacji, które odpowiednio obrobimy oraz wykorzystamy w oferowanych przez nas innowacyjnych usługach i produktach.

Zarządzanie i bezpieczeństwo

Mikroserwisy i technologie Cloud Native pozwolą na elastyczne reagowanie na zmiany, zapewniając szybkie dopasowanie się do nowych wyzwań biznesowych. Jednocześnie musimy zadbać o odpowiednie zarządzanie i bezpieczeństwo takich środowisk. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania klasy „API management”, będące swego rodzaju firewallem aplikacyjnym dla udostępnianych i pobieranych API. W ten sposób ochronimy wystawiane usługi/API przed atakami z zewnątrz oraz zapewnimy kontrolę i rozliczalność wykorzystania zewnętrznych serwisów. Wymusimy zgodność z wymogami i standardami, na przykład Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) czy niezbędną izolację ruchu. To również podstawa dalszej monetyzacji naszych usług (pobieranie opłat za część lub całość oferowanych przez API danych), analityki, raportowania i dokumentowania własnych API.

Cloud Native: perspektywa Fujitsu

Fujitsu Technology Solutions projektuje, wdraża i utrzymuje u swoich klientów rozwiązania „API management” w dowolnym z modeli: on-prem, hybrydowym i z wykorzystaniem chmury publicznej. To część szerokiego portfela usług Fujitsu dla Adaptive Enterprise, obejmującego między innymi projektowanie, wdrożenie i utrzymanie środowisk Cloud Native (mikroserwisy, Kubernetes, pipeline CI/CD, multicloud), kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa (od bezpieczeństwa K8s, poprzez API management i bezpieczeństwo aplikacji, na SOC/Security Operations Centre kończąc) oraz rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych (w tym Cloud Native). Realizujemy migracje klientów do chmury publicznej, hybrydowej i prywatnej, pomagamy w transformacji cyfrowej, modernizacji aplikacji i monetyzacji danych. Doświadczenie ponad 3000 specjalistów zatrudnionych w polskich ośrodkach Global Delivery Center Fujitsu jest do Państwa dyspozycji.

Logo-Fujitsu
Dariusz Śliwa  

Autor pełni funkcję Cloud Native Ecosystem BDM w polskim oddziale Fujitsu.

Kontakt dla partnerów: dariusz.sliwa@fujitsu.com