Wydajność ma ogromne znaczenie, gdy macierze, na których przechowuje się dane, są mocno obciążone. Dlatego trzeba zapewnić odpowiedni zapas mocy obliczeniowej, który zagwarantuje, że serwery nie będą „walczyły” o dostęp do zasobów urządzenia. Kontrolery macierzy Fujitsu z rodziny ETERNUS DX (system hybrydowy) oraz AF (all-flash) zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wydajność o 20–30 proc. większą niż w porównywalnych konkurencyjnych rozwiązaniach. Potwierdzają to niezależne badania Storage Performance Council. Dzięki temu ich użytkownicy mogą bezpiecznie zapełnić nawet 90 proc. przestrzeni dyskowej bez obaw o spadek wydajności macierzy, podczas gdy zwykle współczynnik ten wynosi 60 proc.

Na wydajność urządzeń pozytywnie wpływa także funkcja automatycznego zarządzania jakością dostarczanych usług (Automated Quality of Service). Dzięki niej administrator może wskazać aplikację, która powinna mieć dostarczane dane bez jakichkolwiek opóźnień – o wprowadzenie odpowiednich zmian konfiguracyjnych i optymalizacyjnych zadba wbudowane w macierz oprogramowanie. Wszystkie dane zgromadzone w systemach dyskowych Fujitsu mogą być też poddane deduplikacji i kompresji.

Spójna koncepcja macierzy ETERNUS zapewnia ten sam system zarządzania dla wszystkich urządzeń z rodziny, także tych starszej generacji, co gwarantuje kompatybilność danych na nośnikach oraz eliminuje konieczność prowadzenia szkoleń dla administratorów. Natomiast możliwość połączenia dwóch systemów w klaster zapewnia ciągłość działania wszystkich usług dzięki automatycznemu przełączaniu z jednej macierzy na drugą w przypadku awarii (funkcja Transparent Failover).

Wojciech Wróbel

Presales Manager Fujitsu

W firmach, w których następuje ciągły wzrost ilości danych, ważne jest zagwarantowanie skalowalności i możliwości rozbudowy w kontrolowany – także finansowo – sposób. Często na sprawność działania aplikacji ma wpływ spadek wydajności systemu dyskowego, dlatego konieczne jest również zapewnienie mechanizmu QoS, który zsynchronizuje zarządzanie danymi i udostępnianie ich serwerom ze zdefiniowanymi wcześniej priorytetami biznesowymi.

 

Jeszcze wydajniej z SSD

Wszystkie hybrydowe macierze Fujitsu mogą być w 100 proc. wypełnione dyskami SSD i w ten sposób zagwarantować jeszcze większą wydajność systemu pamięci masowych. Jednak ze względu na błyskawiczny wzrost zainteresowania klientów macierzami all-flash producent przygotował ofertę także w tym zakresie.

Urządzenia z rodziny ETERNUS AF (modele AF250 i AF650) zachowały większość funkcji macierzy dyskowych ETERNUS DX, w tym najbardziej doceniane przez klientów automatyczne przełączanie sklastrowanych systemów podczas awarii jednego z nich oraz mechanizm gwarantujący wysoką wydajność przetwarzanych danych. Niemal wszystkie zaawansowane  funkcje dostępne są w dołączonym do macierzy oprogramowaniu, więc nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów licencyjnych ani opłat za przestrzeń dyskową, którą ono zarządza.

Wszystkie macierze z rodzin DX i AF są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być zarządzane za pomocą tego samego oprogramowania. Bez problemu można też prowadzić replikację danych między obydwoma rodzajami urządzeń.

Dystrybutorami rozwiązań Fujitsu w Polsce są firmy: AB, ABC Data, Action, Ingram Micro i Veracomp.

 

Macierze dyskowe Fujitsu ETERNUS  DX i AF uzyskały rekordowe wyniki w testach SPC-1 – zarówno w zakresie efektywności kosztowej (cena jednostki IOPS), jak i czasu dostępu do danych (znacznie poniżej 1 ms). Wszystkie raporty z testów można pobrać ze strony SPC.

 

Dodatkowe informacje:

Wojciech Wróbel, Presales Manager Fujitsu,

wojciech.wrobel@ts.fujitsu.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Fujitsu.