Podejmując decyzję o miejscu przechowywania firmowych danych, należy uwzględniać aspekty finansowe i techniczne. W przypadku dużych przedsiębiorstw, o pokaźnym budżecie, analiza kryteriów jest stosunkowo prosta. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku małych i średnich firm? Takie podmioty wybór uzależniają najczęściej od kwestii związanych z regulacjami prawnymi, ceny oraz oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa IT. Zaletą rozwiązań chmurowych jest możliwość łączenia ich z własnym centrum danych i stosowania obu modeli równocześnie. Najbardziej wrażliwe informacje można przechowywać na własnych serwerach, natomiast pozostałe powierzyć przedsiębiorstwom oferującym usługi chmurowe.

Dzięki zapewnianemu obecnie wysokiemu poziomowi zabezpieczeń, ulokowanie zasobów na zewnątrz, u sprawdzonego usługodawcy, daje gwarancję, że dane będą właściwie chronione, a dostęp do nich będą mieć wyłącznie pracownicy firmy. Znaczna część przedsiębiorców nadal jednak przechowuje je u siebie. Wyniki badania „Użytkowanie usług chmurowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, przeprowadzonego na zlecenie Aruba Cloud, świadczą, że odsetek usług IT działających w lokalnej infrastrukturze wynosi w firmach 69 proc., natomiast pozostała część (31 proc.) znajduje się w chmurze.

Marcin Zmaczyński
Head of Marketing CEE, Aruba Cloud

Praktycznie każda mała lub średnia firma ma cenne biznesowe dane, które musi przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom z zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zainwestowanie we własną infrastrukturę IT zapewniającą optymalny poziom bezpieczeństwa. Wtedy można zyskać przeświadczenie, że przechowywane informacje są odpowiednio chronione i mamy nad nimi pełną kontrolę. Jednak jest to rozwiązanie kosztowne, które wymaga ponoszenia wydatków na utrzymanie i unowocześnianie infrastruktury IT. Konieczne jest też szkolenie pracowników, aby byli przygotowani na awarię systemu i posiadali kwalifikacje pozwalające przeciwdziałać cyberzagrożeniom.

Są jednak branże, w których występuje skokowy wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową wynikający z czasowego zwiększenia się popytu na daną usługę. Wtedy warto rozważyć najbardziej elastyczną opcję, czyli chmurę hybrydową, która pozwala dowolnie dodawać lub ograniczać zasoby. Tego typu usługi świadczone są przez firmę Aruba Cloud. Dzięki nim nie trzeba finansować zakupu własnych serwerów, co w przypadku zmiany koniunktury generuje niepotrzebne koszty, np. związane z opłatami leasingowymi. Chmura hybrydowa zapewnia też dużą skalowalność i moc obliczeniową chmury publicznej, dzięki którym firmy mogą sprawnie realizować nadprogramowe zadania, a płacić tylko za wykorzystane zasoby.

Rozszerzając firmową infrastrukturę o usługi chmury publicznej, klient może równocześnie łatwo sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na zasoby, a newralgiczne dane pozostawić bezpieczne w chmurze prywatnej. Ten model staje się coraz bardziej popularny, głównie ze względu na możliwość redukowania kosztów oraz przekazywania części zobowiązań (również z zakresu bezpieczeństwa) doświadczonemu personelowi.

Warto zainteresować się nie tylko hybrydowym modelem chmury, ale także innymi usługami świadczonymi przez Aruba Cloud. Jedną z nich jest Backup as a Service (BaaS), który zapewnia odtworzenie danych w przypadku ich uszkodzenia lub utraty. Cieszącą się coraz większym zainteresowaniem odmianą tej usługi jest Disaster Recovery as a Service (DRaaS), w ramach którego operator, na bazie własnej infrastruktury, oferuje stworzenie zapasowego centrum danych w celu przechowywania replikowanych danych. Rozwiązanie to przeznaczone jest przede wszystkim dla firm wymagających nieprzerwanej dostępności usług (głównie hostowanych aplikacji i systemów plików).

Firma Aruba Cloud jest otwarta na budowanie długotrwałych relacji w ramach programu partnerskiego. Większość usług dostępnych jest w modelu white-label i ma zapewniony interfejs API, dzięki czemu integratorzy mogą oferować je pod własną marką lub wykorzystać do sprzedaży np. oprogramowania SaaS.

Dodatkowe informacje: Marcin Zmaczyński,
Head of Marketing CEE, Aruba Cloud, marcin.zmaczynski@arubacloud.pl