Jednym z filarów oferty Aruba Cloud jest usługa Cloud PRO – rozwiązanie typu Infrastructure as a Service, które zapewnia tworzenie infrastruktury chmurowej składającej się z jednego lub kilku serwerów. Umożliwia zwiększanie oraz zmniejszanie dostępnych zasobów sprzętowych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla firm, w których stopień wykorzystania serwerów jest zmienny w czasie.

Cloud PRO zapewnia korzystanie z infrastruktury sprzętowej w modelu Storage as a Service i przechowywanie różnego rodzaju danych, których wysoka dostępność jest gwarantowana przez usługodawcę. Serwery oferowane w ramach Cloud PRO są redundantne, a korzystanie z ich zasobów jest zagwarantowane, bez często stosowanego przez innych dostawców overbookigu lub oversellingu.

Na internetowej stronie Aruba Cloud znajduje się kalkulator, dzięki któremu partnerzy i klienci łatwo skonfigurują wstępne parametry chmury, wybiorą potrzebne do niej zasoby oraz przeanalizują godzinowe i miesięczne koszty jej używania (osobno dla każdej wirtualnej maszyny, która będzie stworzona). Ważny jest również fakt, że ruch sieciowy dla każdego serwera jest nieograniczony i zawarty w cenie. Aruba Cloud nigdy nie nalicza dodatkowych opłat z tytułu ilości wysłanych lub otrzymanych danych.

W ofercie dostawcy jest też usługa obiektowych pamięci masowych: Cloud Object Storage. Korzystające z niej przedsiębiorstwa mają do dyspozycji przestrzeń dyskową operatora do przechowywania swoich danych. Zagwarantowana jest również kompatybilność z interfejsem API S3, dzięki czemu z Cloud Object Storage mogą korzystać firmy posiadające rozwiązania przystosowane do współpracy z usługą AWS S3.
 

Backup w chmurze

Usługa Cloud Backup zapewnia przechowywanie w profesjonalnym centrum danych automatycznie wykonywanych kopii pojedynczych plików, folderów oraz całych maszyn wirtualnych lub fizycznych. Wszystkie zabezpieczane w ten sposób dane są szyfrowane kluczem AES, a zarządza się nimi za pomocą jednego graficznego interfejsu użytkownika. Aby zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni, wszystkie kopiowane do chmury dane są deduplikowane i kompresowane. Backup realizowany jest metodą przyrostową – po wykonaniu pierwszej kopii podczas tworzenia kolejnych do chmury przenoszone są tylko zmienione w międzyczasie dane.

 

Regulacje a ochrona danych

Aruba Cloud, w koalicji z ponad 20 europejskimi dostawcami usług infrastruktury chmurowej (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), wprowadziła kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z nim dostawcy usług IaaS nie przetwarzają ani nie profilują danych osobowych klientów w celach marketingowych, reklamowych i podobnych. Nie mogą tego czynić ani na potrzeby własne, ani w celu odsprzedaży stronom trzecim. Usługodawcy zadeklarowali też, że nie będą korzystać z centrów danych zlokalizowanych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To tylko niektóre z wielu obostrzeń, jakie nałożyły na siebie firmy będące członkami koalicji. Warto wspomnieć, że stworzenie kodeksu CISPE wyprzedziło wprowadzenie RODO i jest on zgodny z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu.
Wszystkie usługi chmurowe o zadeklarowanej zgodności z Kodeksem CISPE są oznaczone odpowiednim znakiem. Dzięki temu firmy działające w UE dokonują bardziej świadomego wyboru w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Lista wszystkich usług chmurowych, w przypadku których usługodawcy zadeklarowali zgodność z kodeksem CISPE, jest zamieszczona w publicznym rejestrze pod adresem www.cispe.cloud/publicregister. Należą do nich następujące usługi chmurowe świadczone przez Aruba Cloud: Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup oraz Cloud Object Storage.

 

 

Omawiana usługa jest świadczona w modelu pay-per-use (koszt naliczany za każde rozpoczęte 10 GB) lub w pakietach od 50 do 500 GB (rozmiar przestrzeni dyskowej określa się w momencie zawarcia umowy). Natomiast dla klientów o wysokich wymaganiach przygotowany został plan taryfowy Business Backup, gwarantujący przechowywanie ogromnych ilości danych. Wykorzystywany plan można zmienić w dowolnym momencie. Każdy użytkownik może mieć wiele kont typu Backup, które opłaca według różnych taryf.
 

Wirtualne centrum danych

Wśród polskich firm rośnie zainteresowanie oferowanym przez Aruba Cloud rozwiązaniem Disaster Recovery as a Service, które – w przeciwieństwie do Backup as a Service – przywraca infrastrukturę, łącznie ze wszystkimi hostowanymi aplikacjami, systemami plików i aktualnymi konfiguracjami systemu.

W ramach rozwiązania DRaaS zapewniane jest stworzenie zapasowego centrum danych na bazie infrastruktury usługodawcy, w którym umieszczane są replikowane nie tylko dane, ale i procesy. Co więcej, jeżeli klient tego potrzebuje, wykonywana jest kolejna kopia danych na serwerach umiejscowionych w centrum danych dostawcy usługi. Za skorzystaniem z DRaaS, zamiast tworzenia własnego systemu wysokiej dostępności, przemawia m.in. różnica w doświadczeniu pracowników. Renomowani dostawcy usług dysponują certyfikowanym zespołem, który niejeden raz poradził sobie z typowymi oraz niestandardowymi sytuacjami kryzysowymi.

W przypadku DRaaS usługobiorca zaangażowany jest głównie w wybór i ocenę dostawcy. Także czas pełnego wdrożenia usługi jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku projektów realizowanych lokalnie. To kolejny czynnik, który firmy biorą pod uwagę, decydując się na rozwiązanie w chmurze. We współczesnym, dynamicznym świecie biznesu nikt nie ma czasu na budowę niezbędnych zasobów przez dwa, trzy miesiące (a nawet dłużej). Chmura publiczna umożliwia ponowne uruchomienie zasobów IT w kilka minut, bez ponoszenia gigantycznych kosztów inwestycyjnych.

Trzy pytania do…

Marcina Zmaczyńskiego, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud

Na jakich zasadach Aruba Cloud współpracuje z firmami partnerskimi?

Jest to dla nas bardzo ważny filar biznesu. Mamy program partnerski i chcemy budować długotrwałe relacje z integratorami oraz twórcami aplikacji. Zapewniamy m.in. korzystanie z usług typu white-label, co przyciąga głównie te firmy IT, które chcą sprzedawać rozwiązania chmurowe, np. oprogramowanie SaaS, ale nie mają do tego odpowiedniej infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo danych i ich wysoką dostępność. Wykorzystując sprawdzoną usługę IaaS od Aruba Cloud oraz przygotowany dla partnerów interfejs API, mogą połączyć swój produkt z rozwiązaniem Aruby, a następnie sprzedawać własną usługę w chmurze. Nie muszą przecież informować klienta, jaka firma gwarantuje moc obliczeniową w centrum danych.

A na co podczas współpracy z Aruba Cloud partnerzy zwracają największą uwagę?

Posiadanie ciekawego portfolio, zawierającego także produkty działające w chmurze, ma bardzo duże znaczenie, jednak na polskim rynku równie istotne są marże. Dla rodzimego klienta ogromnie ważny jest koszt usługi, więc reseller musi zaoferować mu korzystną cenę, jednocześnie dbając o własny zysk. Bazując na europejskiej sieci centrów danych, Aruba Cloud może stworzyć własne, wirtualne data center, w którym zaoferuje klientowi końcowemu usługi chmurowe. Nasze plany taryfowe ułatwiają resellerowi proponowanie korzystnych cen użytkownikom końcowym, a jednocześnie uzyskanie satysfakcjonującej go marży.

Niska cena i wysoka dostępność bezpiecznych usług to dwa wymagania, które spełnienie jest z reguły sprzeczne…

Niemniej nam się udało, głównie dzięki efektowi skali, połączyć ogień z wodą. Bezpieczeństwo jest oczywiście bardzo ważne. Do współpracy z operatorem centrum danych partnerów często motywuje świadomość, że wynajmowana przez nich infrastruktura jest wydajna i niezawodna, a ich klienci są zadowoleni zarówno z jakości, jak i ceny usług. Zaufanie jest jednak równie cenne jak zysk finansowy i skłania partnerów do kontynuowania współpracy z Aruba Cloud oraz dalszego inwestowania we własne usługi i produkty, które mogą sprzedawać, korzystając z modelu white-label.

Dodatkowe informacje:

Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud, marcin.zmaczynski@arubacloud.pl