Rozwiązania polskiego producenta, które do 2013 r. były znane pod nazwą ArcaVir, są teraz dostępne pod wspólną marką Arcabit. W ten sposób stworzona przez byłych pracowników MKS firma od lat nieprzerwanie rozwija aplikacje ochronne – począwszy od podstawowej wersji Arcabit Antivirus przez Arcabit Internet Security aż po najbardziej rozbudowaną Arcabit Endpoint Security. Użytkownicy mogą więc precyzyjnie dostosować system ochrony do indywidualnych potrzeb. Polskie produkty zapewniają kompleksową ochronę systemów Windows, Windows Server i Android. Wchodzący w skład oprogramowania moduł Arcabit Administrator umożliwia zarządzanie instalacjami w sieci.

Zapewnienie skutecznej ochrony wymaga dziś nieprzerwanej obserwacji aktywności cyberprzestępców i  niekonwencjonalnego podejścia do bezpieczeństwa informacji. Eksperci Arcabit stale kontrolują sytuację w Internecie i na bieżąco, przez 24 godziny na dobę, aktualizują systemy zabezpieczeń klientów. Aby zwiększyć skuteczność oprogramowania, specjaliści Arcabit zdecydowali się na zastosowanie dwóch silników antywirusowych. Zadbali również o niskie obciążanie systemu IT, co umożliwia zainstalowanie systemu ochronnego nawet na mało wydajnych komputerach i w przeciążonych sieciach. Zapewnili klientom także zestaw narzędzi dodatkowych, wśród nich: kopie zapasowe, dysk ratunkowy, audyt systemu czy menedżer procesów.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowane w oprogramowaniu Arcabit rozwiązanie Safe Storage, które radzi sobie z tak groźnym ostatnio złośliwym oprogramowaniem szyfrującym dane. Ta nowatorska technika zapewnia ochronę ważnych danych (różnego rodzaju dokumentów, plików graficznych, baz itp.) przed ich niepożądaną modyfikacją, zaszyfrowaniem, zniszczeniem lub skasowaniem – w wyniku zarówno działania szkodliwego kodu, jak i przypadkowej interwencji użytkownika.

 

Arcabit jest jedynym polskim producentem oprogramowania antywirusowego i ochronnego. Szefowie firmy chcieliby, żeby to stało się jej atutem, przekonującym nie tylko konsumentów i przedsiębiorców, ale także – a może przede wszystkim – sektor publiczny.

– Trzeba pamiętać, że oprogramowanie antywirusowe ma nieograniczony dostęp do wszystkich elementów systemu, wszystkich plików i danych użytkowników. Naszym zdaniem jednym z podstawowych założeń odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa polskiego sektora publicznego powinno być stosowanie rodzimych aplikacji ochronnych, wspieranych przez lokalne, zaufane firmy – mówi Grzegorz Michałek, prezes zarządu Arcabitu.

W strategii sprzedażowej producenta bardzo ważne miejsce zajmują relacje z partnerami handlowymi. Resellerzy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie współpracy z klientami – opiniowania wymagań i ofert handlowych, przygotowania procedur wdrożeniowych i wsparcia w trakcie trwania abonamentu. Do swoich obowiązków producent zalicza także ewentualną asystę przy rozmowach partnera z użytkownikiem na temat przedłużenia umowy abonamentowej na kolejne okresy.

Ponadto Arcabit prowadzi elastyczną politykę wdrażania aplikacji w ramach wersji OEM. Na uwagę zasługują również specjalne wersje serwisowe, gwarantujące, że po zakończeniu okresu testowego klient zostanie z ofertą przedłużenia subskrypcji Arcabit skierowany bezpośrednio do firmy, od której oprogramowanie otrzymał.

Więcej informacji:

www.arcabit.pl, partnerzy@arcabit.pl