Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Czy kwestia szczepień ma wpływ na działanie Twojej firmy?

 • Nie, kwestia szczepień to prywatna sprawa każdego pracownika (65%)
 • Tak, firma stara się przekonywać pracowników do szczepień (27%)
 • Kierownictwo wciąż rozważa, jakie podejście jest właściwe (8%)
Data rozpoczęcia ankiety: 30 lipca 2021

Czy po wakacjach praca w Twojej firmie będzie odbywać się…

 • stacjonarnie (40%)
 • hybrydowo (36%)
 • zdalnie (24%)
Data rozpoczęcia ankiety: 12 lipca 2021

Jak łagodzenie obostrzeń wpłynęło na przychody Twojej firmy?

 • Zaczęły maleć (38%)
 • Pozostały bez zmian (38%)
 • Zaczęły rosnąć (24%)
Data rozpoczęcia ankiety: 23 czerwca 2021

Czy przychody Twojej firmy w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r.:

 • wzrosły (40%)
 • pozostały na podobnym poziomie (33%)
 • zmalały (27%)
Data rozpoczęcia ankiety: 7 czerwca 2021