IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Jak zmienią się wydatki Twoich klientów na IT w 2023 roku?

 • Spadną o ponad 10% rok do roku (36%)
 • Spadną o 1 do 10% rok do roku (18%)
 • Wzrosną o ponad 10% rok do roku (18%)
 • Pozostaną na tym samym poziomie (16%)
 • Wzrosną o 1 do 10% rok do roku (12%)
Data rozpoczęcia ankiety: 9 stycznia 2023

Jaki był rok 2022 pod względem przychodów w porównaniu z 2021?

 • Gorszy (44%)
 • Lepszy (35%)
 • Taki sam (21%)
Data rozpoczęcia ankiety: 19 grudnia 2022

Czy rentowność Twojej firmy...

 • ...spadła rok do roku (51%)
 • ...wzrosła rok do roku (34%)
 • ...nie zmieniła się w ciągu minionego roku (15%)
Data rozpoczęcia ankiety: 21 listopada 2022

Czy Twoja firma rozważa przejęcie innej firmy z branży IT?

 • Nie (55%)
 • Tak (29%)
 • Nie wiem (16%)
Data rozpoczęcia ankiety: 3 listopada 2022

Czy IV kwartał 2022 roku pod względem przychodów będzie w Twojej firmie...

 • ...gorszy niż rok wcześniej (66%)
 • ...podobny jak rok wcześniej (19%)
 • ...lepszy niż rok wcześniej (15%)
Data rozpoczęcia ankiety: 4 października 2022