IDC prognozuje silny wzrost rynku inteligentnych technologii programistycznych (LCNCIDT), które nie wymagają użycia kodu lub jego niewielkiej znajomości (no-code/low-code).

Nadal obserwowane jest duże zapotrzebowanie zarówno ze strony programistów profesjonalnych, jak i osób oraz działów nietechnicznych. Nowa prognoza pokazuje, że światowe przychody z LCNCIDT wzrosną do 21 mld dol. w 2026 r., przy średniej stopie wzrostu 17,8 proc. rocznie.

Przedsiębiorstwa wdrażają technologie LCNCIDT w celu zwiększenia produktywności programistów lub udostępniając pracownikom nietechnicznym narzędzia do tworzenia lub aktualizowania rozwiązań.

„Rynek technologii LCNCDIT jest napędzany globalnym niedoborem pełnoetatowych programistów” — twierdzi Michele Rosen z IDC. Spodziewa się, że ta sytuacja utrzyma się przez całą tę dekadę, tworząc duży rynek dla dostawców rozwiązań no-code, low-code.

Chmura motorem wzrostu

Wzrost rynku jest częściowo powodowany przyjęciem technologii natywnych dla chmury – wyjaśnia IDC.

Zalety tworzenia oprogramowania natywnego w chmurze obejmują większą elastyczność, niższe koszty hostingu, krótszy czas wprowadzania na rynek i ulepszenia w zakresie obsługi użytkownika. Jednak takie podejście wiąże się z ryzykiem związanym z zarządzaniem kosztami i operacjami, zwłaszcza jeśli organizacja nie posiada wiedzy specjalistycznej – stwierdzono.

Zatem dostawcy, którzy dostarczają narzędzia programistyczne LCNCIDT, umożliwiające przejście na tworzenie oprogramowania natywnego w chmurze i zarządzanie nim (w tym narzędzia do projektowania w chmurze, środowiska IDE i narzędzia DevOps) mają okazję pomóc organizacjom w tej zmianie.

Większość przychodów LCNCIDT w ciągu ostatnich kilku lat już pochodziła z projektów opartych na cloud computingu. IDC spodziewa się kontynuacji tego trendu – do 2026 r. ponad 75 proc. przychodów na rynku będą generować wdrożenia chmurowe.