Światowe wydatki na transformację cyfrową (DX) osiągną w 2027 r. wartość prawie 3,9 bln dol., przy wzroście co roku wynoszącym średnio 16,1 proc. w latach 2023 – 2027 – prognozuje IDC.

Jak uzasadniono, transformacja cyfrowa pozostaje priorytetem dla firm, ponieważ chcą one stać się przedsiębiorstwami cyfrowymi, w których tworzenie wartości opiera się na wykorzystaniu technologii w procesach, produktach, usługach i doświadczeniach.

W Europie kraje nordyckie liderami

W tym w Europie wydatki powinny iść w górę przeciętnie o 16 proc. co roku, najszybciej w krajach nordyckich, gdzie firmy finansowe, telekomunikacyjne i medialne będą najbardziej intensywnie inwestować. Z kolei we Francji najszybciej rozwijającym się przypadkiem użycia będzie uczenie maszynowe w branży usług dla opieki zdrowotnej. Pokazuje to, że rynek europejski jest zróżnicowany.

W 2023 r. region EMEA będzie odpowiadał za 26,8 proc. światowych wydatków na DX.

Natomiast w Azji integracja technologii trzeciej platformy, takich jak przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja, w połączeniu z potrzebą zapewnianie obsługi klienta w czasie rzeczywistym, będzie napędzać inwestycje w różnych sektorach.

Dwa największe przypadki użycia DX

Dwa największe (pod względem globalnych wydatków) przypadki użycia DX, skupiają się na wykorzystaniu technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Najwięcej środków firmy łożą na wprowadzanie innowacji, skalowanie i działanie – według danych IDC. To obszar obejmujący operacje na dużą skalę, w tym działania związane z wytwarzaniem, budowaniem i projektowaniem. Podstawowe funkcje biznesowe składające się na ten obszar obejmują zarządzanie łańcuchem dostaw, inżynierię, projektowanie i badania, operacje produkcyjne.

Drugi co do wielkości use case – wsparcie i infrastruktura zaplecza – obejmuje podstawowe funkcje biznesowe, takie jak księgowość/finanse/bilansowanie, zasoby ludzkie, kwestie prawne, bezpieczeństwo i ryzyko oraz IT przedsiębiorstwa.

Łącznie te dwa przypadki użycia pochłoną ponad 35 proc. globalnych wydatków na DX w 2023 roku.

Po co jeszcze firmom digitalizacja

Innym ważnym zastosowaniem inwestycji w DX jest doświadczenie klienta, które obejmuje wszystkie funkcje związane z klientem i powiązane technologie obsługiwane przez cyfrową transformację.

Podstawowe funkcje biznesowe składające się na ten obszar obejmują obsługę klienta, marketing i sprzedaż. Ściśle powiązanym przypadkiem użycia jest zarządzanie klientami.

Razem te dwa use case’y będą stanowić ponad 10 proc. wszystkich wydatków na DX w 2023 roku.

Gdzie wydatki będą rosły najszybciej

Do najszybciej rozwijających się spośród ponad 300 przypadków użycia DX zidentyfikowanych przez IDC należą: pomoc w operacjach wydobywczych, przetwarzanie roszczeń w oparciu o zrobotyzowaną automatyzację procesów i cyfrowe bliźniaki, ze średnim rocznym wzrostem wydatków (w latach 2023 – 2027) odpowiednio o 32,6 proc., 30,6 proc. i 28,5 proc.

Branże, które nie poskąpią na inwestycje

Produkcja dyskretna (osobnych przedmiotów, np. auta, komputery, meble) powinna najwięcej środków przeznaczać na projekty transformacji cyfrowej w najbliższych latach, osiągając 18 proc. udziału w rynku – zdaniem IDC. W firmach z tego sektora do najpopularniejszych zastosowań DX zalicza się produkcja zrobotyzowana, operacje autonomiczne, analiza zapasów i inteligentne magazynowanie.

Kolejną największą branżą pod względem nakładów na cyfrową transformację są usługi profesjonalne, w których nacisk kładzie się na przypadki użycia w zakresie efektywności operacyjnej. Na trzecim miejscu jest produkcja procesowa (np. paliw, nawozów, żywności).

Przewiduje się, że sektor papierów wartościowych i usług inwestycyjnych odnotuje najszybszy wzrost wydatków na DX ze średnim rocznym wzrostem na poziomie 21,1 proc., a tuż za nim uplasuje się bankowość i ubezpieczenia (+20 proc. co roku).