Infomedia Business Consultant & IT Solutions podpisała z Microsoftem umowę Product Integration Program. Umowa ta upoważnia firmę Infomedia do dostarczania między innymi wersji runtime Microsoft SQL Server 2000 wraz z własnym oprogramowaniem oraz zapewnia klientowi otrzymanie kompleksowego rozwiązania z jednego źródła. Oznacza to, iż Infomedia będzie mogła integrować, kopiować i redystrybuować na jednym nośniku CD-ROM produkty Microsoft wraz z własnymi systemami informatycznymi m.in. Columb Controlling i Viking CRM.