Microsoft ogłosił nową nazwę przeznaczonego dla firm systemu Microsoft SharePoint Portal Server (dotychczas znanego pod kryptonimem 'Tahoe’) oraz udostępnienie jego wersji testowej. System służy do wyszukiwania, współużytkowania oraz publikowania informacji na portalu. Serwer jest zintegrowany z MS Office i Windows. SharePoint Portal Server jest oparty na architekturze wykorzystującej rozszerzalną technologię składników WWW (Web Parts). Pozwala to m.in. na indeksowanie wielu źródeł informacji – serwerów WWW i plików, publicznych folderów Exchange czy baz danych Lotus Notes. Serwer wyposażony jest ponadto w funkcję zarządzania dokumentami, która umożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa oraz organizowanie obiegu dokumentów w firmie za pośrednictwem systemu portalowego.
Wersję testową można pobrać z witryny www.microsoft.com/sharepoint i będzie ona jedyną poprzedzającą ukazanie się wersji ostatecznej, co ma nastąpić w ciągu bieżącego roku.