1 lipca warszawski dystrybutor RRC przeniósł się do centrum dystrybucyjnego przy ul. Farbiarskiej 69, 02-862 Warszawa. Zmieniły się też numery telefonu i faksu.