K2 Holding zmieni się w Fabrity Holding. Rebranding jest związany z tym, że software house Fabrity to obecnie największy biznes holdingu. Spółki marketingowe (K2 Create i K2 Precise z sektora martech) dalej funkcjonować będą pod szyldem K2.

O rebrandingu na Fabrity Holding SA zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy K2. Zmiana nazwy nastąpi z chwilą wpisu do KRS.

Do K2 Holding należała wcześniej firma chmurowa Oktawave, sprzedana Netii w ub.r. za 33,7 mln zł.

Warszawska spółka Fabrity działa od 2007 r. Ma 4 oddziały w kraju. Wśród klientów są duże firmy w Europie i USA. Prezesem jest Tomasz Burczyński, który w ub.r. wszedł do zarządu holdingu K2.

„Software house Fabrity to dzisiaj nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW odzwierciedlała dominującą już teraz rolę Fabrity w wynikach oraz strategiczne znaczenie biznesu software” – komentuje prezes holdingu Paweł Wujec.

Różnica między koniem a Fabrity

W sprawozdaniu za 2022 r. prezes podkreślał, że priorytetem pozostaje rozwój Fabrity.

„W zeszłym roku nasz software house urósł o 29 proc. i można by go nazwać koniem pociągowym Grupy – gdyby nie fakt, że w przeciwieństwie do konia, nie zdradza oznak zmęczenia” – stwierdził obrazowo szef K2 Holding w liście do akcjonariuszy.

Jak przyznał, rentowność obniżyła się – „głównie z powodu czasowej asymetrii pomiędzy zmianami wynagrodzeń specjalistów, a wolniej rosnącymi stawkami w kontraktach z klientami – pozostając jednak na bezpiecznym, dwucyfrowym poziomie”.

Grupa K2 w 2022 r. wypracowała ponad 5,5 razy wyższy zysk netto (25,1 mln zł) niż w 2021 r. dzięki sprzedaży biznesu chmurowego. Skorygowana EBIDTA była niższa o 3,6 proc. r/r (8,9 mln zł), przy przychodach operacyjnych wyższych o ponad 23 proc., do 67,5 mln zł. Przy czym największa spółka grupy, czyli Fabrity, zwiększyła sprzedaż operacyjną o ponad 34 proc. Przychody holdingu ze sprzedaży usług wyniosły 111 mln zł w 2022 r. (+4,4 proc. r/r).

W tym przychody operacyjne segmentu software holdingu w 2022 r. wyniosły 52 mln zł, a przychody ze sprzedaży usług 40,3 mln zł.