Tomasz Burczyński, prezes Fabrity (software house w Grupie K2), wszedł do zarządu K2 Holding. Jest on związany z Grupą K2 od 2003 r., a od 2009 r. współtworzy i zarządza segmentem software.

Fabrity stała się największym pojedynczym biznesem Grupy K2.

„Dajemy jasny sygnał, że technologie i segment software będą przez nas konsekwentnie dalej dynamicznie rozwijane. Strategicznie skupiamy się na tym obszarze” – podkreśla Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

Tomasz Burczyński ma doświadczenie w realizacji projektów dla dużych polskich i międzynarodowych firm. Jest również ekspertem w dziedzinie sprzedaży i marketingu B2B.

Ukończył warszawską SGH na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. Był związany z Katedrą Ekonometrii, gdzie zajmował się metodami wspomagania decyzji i sztuczną inteligencją oraz z Katedrą Informatyki Gospodarczej, gdzie pracował jako wykładowca.

W I poł. 2022 r. r segment software Grupy K2 wypracował 3,3 mln zł wyniku EBITDA i 2,9 mln zł zysku operacyjnego przy 22,7 mln zł przychodów operacyjnych oraz 24,6 mln zł przychodów ze sprzedaży usług.

Warto przypomnieć, że do Grupy K2 należał do niedawna dostawca chmury Oktawave, który został sprzedany Netii za blisko 34 mln zł.