Dział systemów DLT i pamięci masowej (DLT & Storage Systems Group), należący do Quantum, producent systemów ochrony danych, podpisał ostateczną umowę o przejęciu prywatnej brytyjskiej firmy M4 Data, produkującej urządzenia pamięci masowej. Transakcja ta umożliwi Quantum wykorzystanie wyrobów i technologii M4 Data, a tym samym rozszerzenie oferty rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw.
Na mocy umowy Quantum przejmie wszystkie znajdujące się w obiegu akcje M4 Data za sumę około 56 mln dol. Quantum zapłaci 13,4 mln dol. gotówką, pokryje długi M4 Data, a resztę spłaci papierami wartościowymi. W umowie zawarto także klauzulę warunkową, zależną od osiągnięcia w przyszłości określonych wyników. Proces przejęcia powinien zakończyć się do 31 marca br.