W kraju miałby powstać nowy urząd, który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Pomysł jego powołania jest związany z wdrożeniem przepisów unijnego AI Act.

Resort cyfryzacji rozpoczyna konsultacje w tej sprawie – poinformował ISBNews. Nowy organ miałby działać na podobieństwo KNF, a w jego skład weszliby m.in. ludzie z UKE, UODO, UOKiK, jak też z organizacji przedsiębiorców.

W ocenie resortu cyfryzacji utworzenie nowego urzędu to lepszy pomysł, niż obciążanie nowymi obowiązkami już istniejących organów. Ma być taniej i efektywniej.

Do urzędu po pozwolenie na sprzedaż systemu AI

Konsultacje przeprowadzone wcześniej przez resort wykazały, że zdecydowana większość jest za powołaniem nowego organu nadzoru rynku sztucznej inteligencji.

Miałby on m.in. rozpatrywać wnioski dotyczące zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka, przyjmować skargi osób poddanych działaniom systemów systemów sztucznej inteligencji, przyjmować zgłoszenia poważnych incydentów i in.