Polskie firmy coraz częściej wdrażają rozwiązania usprawniające ich pracę, ale cyfryzacja biznesu w większości przypadków nadal nie obejmuje całej organizacji.

Ponad połowa respondentów – 59 proc. – wykorzystuje w codziennej pracy elektroniczny obieg dokumentów, jednak tylko 27 proc. zdigitalizowało wszystkie obszary swojej działalności – wynika z badania Webcona.

Brak wiary w efekty cyfryzacji

Największą przeszkodą w digitalizacji okazuje się brak wiary zarządzających i przedsiębiorców w to, że technologie cyfrowe poprawią efektywność operacyjną.

Aż 54 proc. zapytanych nie widzi potrzeby wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, 28 proc. obawia się zbyt wysokich kosztów takiego wdrożenia, a 17 proc. ocenia, że zasoby IT organizacji nie pozwalają na implementację.

Dużo rzadziej ankietowani wskazują na niski poziom kompetencji cyfrowych pracowników (12 proc.) oraz zbyt długi czas trwania projektu wdrożenia systemu EOD (9 proc.).

„Największym wyzwaniem często okazuje się przekonanie wszystkich członków organizacji, że udana cyfrowa transformacja to proces, który decyduje o przyszłości firmy” – komentuje Radosław Majer, Key Account Manager, Webcon.

Cyfryzacja dla największych

Z badania Webcona wynika, że rozwiązania EOD (elektroniczny obieg dokumentów) są popularne w dużych organizacjach (82 proc. takich firm w Polsce korzysta na co dzień z takich systemów) oraz w średnich (76 proc.).

Na drugim końcu skali znalazły się mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników), gdzie tylko 29 proc. korzysta z elektronicznych wersji dokumentów.

Co przekonuje do inwestycji

Duże firmy jako największe korzyści z EOD wskazują szybszy dostęp do dokumentów (49 proc.) i względy kosztowe (39 proc.), a średnie cenią sobie przede wszystkim względy ekologiczne (37 proc.) i możliwość automatycznej archiwizacji dokumentów (34 proc.).

Małe organizacje podkreślają bezpieczeństwo danych (35 proc.).

„Nie ulega wątpliwości, że EOD przynosi biznesowi mierzalne korzyści – właśnie dlatego to dobry start w cyfrową transformację firmy” – przekonuje Radosław Majer.

IT, produkcja, handel polubiły cyfryzację

Digitalizacja dotyczy najczęściej przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii (76 proc.) oraz branży produkcyjnej (71 proc.). Najwięcej do nadrobienia w tej kwestii mają firmy handlowe (56 proc.) i usługowe (54 proc.).


Badanie „Elektroniczny obieg dokumentów w firmach w Polsce” zostało przeprowadzone dla Webcona w sierpniu br. na panelu badawczym Ariadna metodą CAWI wśród mikro, małych, średnich i dużych organizacji. Ogólnopolska próba wyniosła 334 osób zarządzających lub pracujących przy cyfryzacji w firmie.