Nadrabianie zaległości w dostawach, inwestycje w cyfrową transformację i rosnąca liczba ataków ransomware wzmocniły rynek pamięci masowych w regionie EMEA w 2022 r. – twierdzi IDC.

Nawet negatywny wpływ wojny na europejską gospodarkę nie powstrzymał szybkiego wzrostu sprzedaży. Wręcz przeciwnie – rosnąca niepewność na rynku oraz wzrost liczby cyberataków zmusiły wiele organizacji do przyspieszenia inwestycji w budowę stabilnej, skalowalnej i bezpiecznej platformy do przechowywania danych.

Przychody ze storage’u w EMEA zwiększyły się o 8,3 proc. w IV kw. 2022 r. Z tym że w Europie Zachodniej poprawa wyniosła 19,4 proc. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała natomiast w sumie ponad 50-procentowy spadek w obszarze CEE.

„Wyraźna poprawa łańcuchów dostaw pamięci masowych i silny trend budowania gospodarki opartej na danych przyspieszyły od czasu pandemii, przy jednoczesnym wzroście ataków ransomware. To wyraźnie przesunęło inwestycje w pamięć masową wyżej na liście priorytetów wielu CIO” – mówi Jarosław Smulski, starszy kierownik programu w IDC Systems & Infrastructure Solutions.

Macierze all-flash zyskują

Potrzeba zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i budowy bardziej zrównoważonych centrów danych przyspieszyła trend zastępowania istniejących macierzy bardziej energooszczędnymi macierzami all-flash” – dodaje ekspert.

Silny trend wzrostowy rozpoczął się w II kw. 2022 r. i wygląda na to, że jeszcze potrwa. Pięcioletnia skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) dla całego regionu EMEA jest szacowana jest na 2,1 proc.

W krótkim terminie przedłużająca się wojna na Ukrainie i wysokie ceny surowców oraz duże inwestycje poczynione w 2022 r. przełożą się na krótkoterminowe (rok do roku w 2023 r.) ograniczenie wydatków na storage. W dłuższej perspektywie rosnące znaczenie obciążeń AI/ML, rozwój przetwarzania brzegowego, rosnące wolumeny danych i modernizacja infrastruktury pamięci masowej pozytywnie wpłyną na inwestycje na tym rynku.