Należy doprecyzować i zmienić niektóre przepisy o pracy zdalnej – wynika ze stanowiska organizacji firm IT SoDA.

Trzeba szybko podziałać w interesie branży w tej kwestii, bo wraz z kończącym się stanem epidemii zmienia się stan prawny dotyczący pracy na odległość. Nowe przepisy szykuje ministerstwo rodziny i polityki społecznej. Mają wejść w życie już na początku września br. Niestety wygląda na to, że wciąż brakuje w nich zapisów ważnych dla firm i pracowników (zresztą różnych sektorów).

SoDA (Software Development Association Poland) przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. Oto jakich regulacji oczekuje.

Pozwólcie na pracę zdalną nie tylko w epidemii

Istotna jest podstawowa sprawa. Trzeba umożliwić pracodawcy polecenie pracy zdalnej ze względu na ważne potrzeby firmy, a nie tylko z uwagi na sytuację zdrowotną czy BHP. Dzięki temu praca zdalna mogłaby być wykonywana nie tylko w czasie pandemii.

Co ważne, nowe przepisy muszą zapewnić elastyczność pracodawcy i pracownikowi w zakresie ustaleń, co do ilości pracy w biurze i na odległość.  

Musimy znać narzędzia i koszty

Należy sprecyzować w przepisach materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Branża czeka też na jasny sposób ustalania kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków na odległość.

Na czym stoją pracujący zdalnie z zagranicy

Ważne dla firm IT jest ponadto uściślenie kwestii pracy zdalnej z zagranicy. Firma i pracownik muszą wiedzieć, jak dokładnie wygląda w takim układzie sprawa składek ZUS, badania medycyny pracy, BHP, kontroli wykonywania obowiązków.

SoDA apeluje też, by dodać zapisy rozstrzygające, iż uzgodnienie miejsca świadczenia pracy zdalnej nie powoduje zmiany miejsca pracy podanego w umowie o pracę. Jest to istotne w modelu hybrydowym.

Zmieńcie przepisy o dokumentach

Organizacja uważa, że trzeba zastąpić zapisy o wymaganej „postaci papierowej lub elektronicznej” różnego rodzaju dokumentacji na rzecz „formy pisemnej lub dokumentowej”.

Pozwoli to zdaniem związku uniknąć wątpliwości w zakresie interpretacji tych pojęć. Proponowany przez SoDA zapis odwołuje się bowiem do form czynności już przyjętych w obrocie prawnym i uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Jak najlepiej podpisywać umowę na odległość

Istotne jest też wprowadzenie możliwości podpisywania umowy o pracę zdalną za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego (w rozumieniu art. 26 unijnego rozporządzenia eIDAS), co pozwoli na zawarcie stosunku pracy wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.