W Polsce 70 proc. pracodawców zgłasza trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. IT i analiza danych jest na szczycie listy umiejętności najtrudniejszych do pozyskania. Są one najczęściej poszukiwane przez pracodawców, bo obecnie nie ma branży, która nie korzysta z rozwiązań informatycznych – według badania ManpowerGroup.

Top 5 umiejętności najtrudniejszych do pozyskania

1 IT i analiza danych
2 Logistyka i operacje
3 Obsługa klienta
4 HR
5 Sprzedaż i marketing

Źródło: ManpowerGroup, raport „Niedobór talentów”, 2022

Co może pomóc zasypać lukę

„Patrząc przez pryzmat ogromnych braków na rynku IT, poza wynagrodzeniem czy podstawowymi benefitami, konieczne są dodatkowe działania zmierzające do pozyskania nowych talentów. Ważną rolę odgrywają akademie, programy stażowe realizowane przez pracodawców. Tego typu projekty szkoleniowe pozwolą na metodyczne podnoszenie i rozwijanie kompetencji wśród pracowników. Istotna jest też współpraca organizacji z uniwersytetami oraz szkołami, w celu zapewnienia odpowiedniego kierunkowego wykształcenia absolwentów opuszczających mury uczelni” – komentuje w raporcie Konrad Gandziarski, lider odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu usług IT w Experis.

W tym roku brak talentów trochę odpuścił

Co ciekawe, po 7 latach pogłębiania się problemu niedoboru pracowników na polskim rynku (od 2013 r. coraz więcej firm zgłaszało ten problem w badaniach), w 2022 r. nastąpił spadek rok do roku.

Najgorzej było w 2021 r., gdy 81 proc. pracodawców wszystkich branż pytanych w badaniu ManpowerGroup twierdziło, że ma problem z rekrutacją wykwalifikowanych ludzi.

Jak się okazuje, obecnie z talentami w Polsce (70 proc.) jest nawet lepiej niż na świecie, gdzie średnio 75 proc. badanych podmiotów mówiło o kłopotach z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Firmy z branży poniżej średniej niedoborów

W tym roku firmy IT są poniżej krajowej średniej podmiotów sygnalizujących problem z pozyskaniem fachowców (64 proc. wskazań).

Bardziej dotkliwe niedobory zgłaszają m.in. bankowość i finanse, budownictwo, produkcja czy handel.

Niedostatek talentów najbardziej uderza w małe i średnie firmy (10 do 249 pracowników).

Brakuje ludzi o silnych nerwach i solidnych w pracy

Z badania wynika, że w każdej branży rośnie znaczenie kompetencji miękkich, co jest związane z postępującą digitalizacją. Polscy pracodawcy twierdzą, że największy problem mają ze znalezieniem ludzi odpornych na stres, którzy po prostu są zdyscyplinowani i rzetelnie wykonują swoją robotę.

Top5 umiejętności miękkich najtrudniejszych do pozyskania (pracodawcy wszystkich branż)

1 Odporność na stres, umiejętność adaptacji
2 Rzetelność i dyscyplina
3 Kreatywność
4 Analiza i krytyczne myślenie
5 Umiejętność rozwiązania problemów

Źródło: ManpowerGroup, raport „Niedobór talentów”, 2022

Jeśli zaś chodzi o umiejętności miękkie pożądane przez firmy ICT w Polsce, to oczekiwana jest przede wszystkim inicjatywa.

Top5 umiejętności miękkich poszukiwanych przez branżę ICT

1 Podejmowanie inicjatyw
2 Adaptacja i odporność na stres
3 Praca w zespole
4 Rzetelność i dyscyplina
5 Kreatywność

Źródło: ManpowerGroup, raport „Niedobór talentów”, 2022

——————————————————————————————————-

Badanie do raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” objęło ponad 40 tys. pracowników w 40 krajach.