EMC utworzył w ramach swoich struktur firmę, zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań i usług z zakresu multimediów (dźwięk, obraz, wideo). Nową firmą kierować będzie Bill Nelson (poprzednio Lucent Technologies). Na razie nie jest znana nazwa tego przedsięwzięcia.
Nowa firma powstała w wyniku połączenia trzech działów EMC, które zajmowały się rozwiązaniami i usługami z dziedziny pamięci masowej dla dostawców infrastruktury i usługodawców. Były to:
– dział rozwiązań internetowych (EMC Internet Solutions) – administrowanie i centralne zarządzanie aplikacjami internetowymi,
– dział rozwiązań multimedialnych (EMC Media Solutions) – projekty i sprzedaż rozwiązań multimedialnych dla nadawców radiowych, operatorów sieci telewizji kablowej, telekomunikacyjnych i usługodawców internetowych,
– program dla branży usługodawców (Service Provider Industry Program) – wyposażenie operatorów i usługodawców telekomunikacyjnych w narzędzia do składowania i zabezpieczania informacji oraz zarządzania nimi.